IPv6 rDNS Nameservers where IPv6 is faster than IPv4 (by more than 1ms)

2040 entries. Displaying 1000 per page.
nsipv4ms4ipv6ms6delta
ns-cdn.amnic.net 194.0.1.26 263.53 2001:678:4:0:0:0:0:1a 1.23 -262.3 
ns6.icb.co.uk 194.0.1.1 262.11 2001:678:4:0:0:0:0:1 1.26 -260.85 
ns1.communitydns.net 194.0.1.1 261.07 2001:678:4:0:0:0:0:1 1.26 -259.81 
ns3.neology.co.za 41.73.42.53 308.92 2607:f740:f:0:0:0:0:510 67.81 -241.1 
dnsz02.ginzado.ne.jp 110.92.1.12 286.74 2406:b800:0:1:0:0:0:12 114.06 -172.69 
dnsz01.ginzado.ne.jp 110.92.1.11 283.4 2406:b800:0:1:0:0:0:11 110.89 -172.51 
ns2.uns.ac.id 203.6.149.10 366.37 2001:df0:220:0:0:0:0:10 199.3 -167.06 
ns1.uns.ac.id 203.6.148.2 366.14 2001:df0:220:0:0:0:0:2 199.1 -167.05 
ns3.gratisdns.dk 194.0.2.6 167.44 2001:678:5:0:0:0:0:6 1.24 -166.2 
ns8.icb.co.uk 194.0.2.38 167.38 2001:678:5:0:0:0:0:26 1.21 -166.17 
ns4.neology.co.za 103.6.86.168 314.71 2403:2500:8000:1:0:0:0:292 162.07 -152.64 
ns1.its.ac.id 202.46.129.2 367.23 2001:df0:426:0:0:0:0:2 215.52 -151.71 
a.ngtld.cn 125.208.40.1 149.48 2001:dc7:ffc1:0:0:0:0:1 0.8 -148.68 
ns203.netriplex.com 216.59.57.203 147.9 2602:ffe2:10:0:0:0:0:203 8.61 -139.29 
ns103.netriplex.com 216.59.57.103 147.68 2602:ffe2:10:0:0:0:0:103 8.57 -139.12 
ns4.nusa.net.id 202.162.192.4 356.04 2401:2900:ff:0:0:0:0:2 219.26 -136.77 
ns0.centralnic-dns.com 185.24.64.202 133.83 2a04:2b00:13cc:0:0:0:1:202 8.94 -124.89 
ns4.centralnic-dns.com 185.24.64.200 133.54 2a04:2b00:13cc:0:0:0:1:200 8.8 -124.75 
ns2.centralnic-dns.com 185.24.64.201 133.35 2a04:2b00:13cc:0:0:0:1:201 8.73 -124.63 
ns2.kasperskylabs.net 62.128.100.178 189.08 2001:1900:222b:0:0:0:0:2 71.98 -117.11 
ns3.digires.net 85.17.105.17 149.3 2607:8b00:2:0:0:0:162c:75b3 49.39 -99.92 
ns1.westdc.net 69.36.161.18 125.26 2607:fc98:0:81:230:48ff:fe94:f367 27.18 -98.08 
ns.cstnet.cn 159.226.8.6 301.14 2001:cc0:2fff:2:0:0:0:6 203.19 -97.95 
ns5.centralnic-dns.com 194.169.218.200 164.97 2001:67c:13cc:0:0:0:1:200 67.13 -97.84 
ns3.centralnic-dns.com 194.169.218.201 164.99 2001:67c:13cc:0:0:0:1:201 67.17 -97.82 
ns1.centralnic-dns.com 194.169.218.202 164.85 2001:67c:13cc:0:0:0:1:202 67.11 -97.74 
zorba-ns.v6.cs.fiu.edu 131.94.134.130 164.57 2001:468:701:4000:0:0:0:4 73.35 -91.22 
ns2.westdc.net 69.36.161.19 117.31 2607:fc98:0:81:230:48ff:fe94:f439 27.61 -89.7 
sagwa-ns.v6.cs.fiu.edu 131.94.134.129 164.9 2001:468:701:4000:0:0:0:3 77.97 -86.93 
ns1.itb.ac.id 167.205.23.1 284 2403:8000:23:0:0:0:0:1 209.59 -74.41 
ns1.aarnet.net.au 202.158.196.136 224.17 2001:388:1:5001:0:0:0:100 151.86 -72.31 
ns3.aarnet.net.au 202.158.196.69 224.02 2001:388:1:a001:0:0:0:100 151.76 -72.26 
disa.tenet.ac.za 196.21.79.50 345.73 2001:4200:ffff:a:0:0:0:1 282.26 -63.47 
a1.uberns.com 216.59.59.1 71.21 2602:ffe2:53:0:0:0:0:1 8.74 -62.47 
ns1.its.monash.edu 130.194.1.99 225.86 2001:388:608c:281:0:0:0:1 164.87 -60.99 
c2.nstld.com 192.26.92.31 68.67 2001:503:83eb:0:0:0:2:31 9.29 -59.38 
ns2.its.monash.edu 130.194.7.99 221.12 2001:388:608c:282:0:0:0:1 164.37 -56.75 
ns2.csiro.au 150.229.66.5 222.92 2405:b000:b00:0:0:0:0:5 167.32 -55.6 
ns4.mastrosoft.hosting 31.31.75.46 160.25 2001:67c:2ca1:0:0:0:0:b 106.08 -54.17 
dns-2.coopvgg.com.ar 200.3.168.66 208.49 2001:13e8:2:0:0:0:0:66 156.08 -52.41 
a2.nstld.com 192.5.6.31 72.66 2001:503:a83e:0:0:0:2:31 20.58 -52.08 
dns-1.coopvgg.com.ar 200.3.168.65 206.09 2001:13e8:2:0:0:0:0:65 156.07 -50.02 
ns1.proofpoint.us 208.84.67.208 58.11 2620:100:9000:1:0:0:0:d0 9.55 -48.55 
ns1.proofpoint.com 208.84.67.208 57.94 2620:100:9000:1:0:0:0:d0 9.51 -48.43 
ns1.ipv6.bvconline.com.ar 190.1.0.24 207.77 2800:560:2fff:0:0:0:0:2 160.38 -47.39 
ns13.bh-hosting.com 178.209.2.101 189.81 2001:1af8:4100:a026:1001:0:0:245 146.17 -43.64 
ns10.sapucanet.com.br 186.225.219.110 244.89 2804:df4:a:0:0:0:0:110 202.02 -42.87 
ns2.mastrosoft.hosting 37.59.223.189 146.89 2001:67c:2ca1:0:0:0:0:a 106.24 -40.65 
ns58-cloud.nic.ru 195.253.65.16 190.7 2a01:5b0:5:0:0:0:0:10 150.08 -40.62 
ns2.fx.net.nz 202.53.188.2 172.72 2402:6000:0:100:0:0:0:2 133.4 -39.32 
ns.hc.keio.ac.jp 131.113.224.8 143.22 2001:200:167:2001:0:0:0:8 104.76 -38.47 
ns6.mex.ad.jp 210.155.128.15 134.37 2001:2f0:0:2:0:0:0:2 95.99 -38.38 
adns01.dedicado.com.uy 200.108.192.26 213.64 2803:d600:dd00:0:0:0:0:17 176 -37.64 
ns2.pico.net.bd 103.7.251.168 340 2403:9300:0:20:0:0:0:7 303.36 -36.64 
ns1.pico.net.bd 103.7.251.165 339.77 2403:9300:0:20:0:0:0:4 303.21 -36.56 
adns02.dedicado.com.uy 200.108.192.28 212.5 2803:d600:dd00:0:0:0:0:18 176.22 -36.28 
hippo.ru.ac.za 146.231.128.1 339.23 2001:4200:1010:0:0:0:0:1 303.45 -35.79 
terrapin.ru.ac.za 146.231.128.6 339.23 2001:4200:1010:0:0:0:0:6 303.97 -35.27 
mango.itojun.org 210.155.141.200 129.98 2001:2f0:0:8800:206:5bff:fe8d:940 95.53 -34.45 
ns1.fx.net.nz 202.53.189.33 174.49 2402:6000:200:100:0:0:0:2 140.05 -34.44 
kogwy.cc.keio.ac.jp 131.113.1.1 138.99 2001:200:167:4001:0:0:0:1 104.69 -34.3 
ns2.eth.si 89.212.170.109 191.55 2a00:5540:387:1:0:0:e0:b9 157.26 -34.28 
ns.st.keio.ac.jp 131.113.1.8 138.97 2001:200:167:4001:0:0:0:8 105.27 -33.7 
ns.mita.keio.ac.jp 131.113.192.8 139.42 2001:200:167:1106:0:0:0:8 105.83 -33.59 
ns2.mex.ad.jp 210.155.128.194 130.03 2001:2f0:0:1:0:0:0:194 96.51 -33.52 
ns02.hns.net.in 123.108.225.6 274.31 2401:4800:0:0:123:108:225:6 241.11 -33.2 
ns3.xtreme.net.nz 203.171.32.80 167.64 2401:7c00:10:0:0:0:0:130 135.26 -32.38 
ns1.nict.go.jp 133.243.3.1 140.27 2001:df0:232:300:0:0:0:1 108.11 -32.17 
jpnac.sinet.ad.jp 150.99.100.6 139.19 2001:2f8:0:8:0:0:0:5353 107.02 -32.17 
c.iana-servers.net 199.43.134.53 104.38 2001:500:8e:0:0:0:0:53 72.37 -32.01 
ns3.3t.net.nz 103.15.154.3 179.62 2400:6900:0:0:0:0:0:3 147.74 -31.87 
ns.sc.keio.ac.jp 131.113.191.8 139.7 2001:200:167:3001:0:0:0:8 108.04 -31.66 
ns1.foxtel.net.au 202.80.71.4 219.94 2405:7f00:3260:a:0:1:4226:53 188.44 -31.5 
ns1.3t.net.nz 103.15.154.1 179.59 2400:6900:0:0:0:0:0:1 148.13 -31.46 
a-ns.asn28176.com.br 189.85.2.251 221.15 2804:e0c:40:0:189:85:2:251 189.88 -31.27 
ns2.dns.net.nz 202.46.187.130 165.16 2001:dce:7000:2:0:0:0:130 134.06 -31.09 
ns1.modicagroup.com 202.160.112.38 165.53 2400:1200:0:0:1:0:0:10 134.54 -30.99 
ns1.wxnz.net 58.28.4.2 165.36 2001:e20:1000:13:d8:0:0:2 134.56 -30.8 
delay.acmeps.net 216.241.44.57 121.73 2001:470:4b:ac:2e0:4dff:fea0:5998 91.42 -30.31 
ns2.3t.net.nz 103.15.154.2 189.07 2400:6900:0:0:0:0:0:2 159.19 -29.88 
ns2.ipv6dns.se 46.16.235.27 162.76 2a01:7e00:0:0:0:0:17:f001 133.26 -29.5 
ns2.modicagroup.com 202.160.116.46 173.27 2400:1200:1:0:1:0:0:10 143.77 -29.5 
ns2.nict.go.jp 133.243.3.2 136.13 2001:df0:232:300:0:0:0:2 107.96 -28.17 
dns.sinet.ad.jp 150.100.3.6 138.89 2001:2f8:0:1:0:0:0:53 111.04 -27.85 
kns1.nict.go.jp 133.243.239.88 134.89 2001:df0:232:ef50:0:0:0:58 107.31 -27.59 
ns1.bytenet.in 103.252.195.15 270.35 2400:4a80:0:0:0:0:0:15 242.95 -27.41 
ns2.ixtlan-team.si 84.255.229.2 187.21 2001:67c:18e0:2:0:0:0:1 160.03 -27.19 
ns1.bevc.net 89.212.82.161 187.91 2a01:260:1054:1000:0:0:0:1 160.98 -26.93 
ns1.talpas.si 91.220.156.11 187.73 2001:67c:22a8:0:0:0:0:11 160.93 -26.8 
ns9.avis.ne.jp 202.247.192.41 138.27 2406:8000:101:c020:0:0:0:29 111.48 -26.79 
dns1.t-2.si 84.255.209.77 185.94 2a01:260:1:2:0:0:0:4 159.23 -26.71 
ns2.oblnet.org.ua 91.213.33.1 202.2 2a02:2818:7:2:0:0:0:12 175.53 -26.67 
ns1.ixtlan-team.si 84.255.229.1 186.29 2001:67c:18e0:0:0:0:0:1 159.67 -26.62 
ns10.avis.ne.jp 202.247.192.76 138.31 2406:8000:101:c040:0:0:0:4c 111.7 -26.61 
ns2.uepg.br 177.101.17.55 246.5 2804:1f04:30:0:0:0:0:22 220.12 -26.38 
ns1.uepg.br 177.101.20.22 246.48 2804:1f04:20:0:0:0:0:22 220.15 -26.33 
ns1.ub330.net 185.71.173.11 187.48 2a05:33c0:0:1:0:0:0:11 161.16 -26.31 
ns2.datahata.by 31.130.200.3 209.06 2001:67c:2268:0:0:0:0:3 183.06 -26 
ns2.bytenet.in 103.252.195.16 270.44 2400:4a80:0:0:0:0:0:16 244.46 -25.99 
dns1.t-2.net 84.255.209.77 185.56 2a01:260:1:2:0:0:0:4 159.62 -25.94 
ns1.oblnet.org.ua 91.213.33.3 201.6 2a02:2818:7:2:0:0:0:11 175.7 -25.9 
ns1.linit.si 193.104.240.13 186.59 2001:67c:124:beee:cace:0:0:2 160.78 -25.81 
dns2.t-2.si 84.255.210.77 188.46 2a01:260:1:3:0:0:0:4 162.89 -25.57 
ns2.aarnet.net.au 202.158.195.8 224.24 2001:388:1:1001:0:0:0:100 198.69 -25.56 
dns.virtua-it.si 91.230.90.14 185.14 2001:67c:24dc:2:0:0:babe:face 160.38 -24.76 
ns0.zycommdns.co.uk 80.247.17.26 162.86 2a02:308:0:1:0:0:0:2 138.51 -24.35 
04.dnsv.jp 157.7.33.35 125.6 2400:8500:3fff:0:0:0:0:53 101.29 -24.31 
ns1.zycommdns.co.uk 80.247.17.28 162.98 2a02:308:0:1:0:0:0:3 138.82 -24.16 
www.supercsi.jp 202.15.112.33 147.36 2001:2f8:1c0:7020:0:0:0:1 123.33 -24.03 
ns1.datahata.by 31.130.200.2 208 2001:67c:2268:0:0:0:0:2 184.18 -23.83 
ns1.galacsys.net 88.191.250.27 166.71 2a01:e0d:1:3:58bf:fa1b:0:1 143.92 -22.79 
dns2.t-2.net 84.255.210.77 185.75 2a01:260:1:3:0:0:0:4 163.05 -22.7 
ns1.v6.odn.ne.jp 218.218.252.5 129.65 2001:278:0:1106:0:0:0:5 107.02 -22.63 
ns3.inetcore.com 219.118.99.23 130.49 2403:2000:1:2:0:0:0:23 107.9 -22.6 
ns2.v6.odn.ne.jp 218.218.252.21 129.62 2001:278:0:1107:0:0:0:21 107.02 -22.59 
ns.lentel.ru 176.99.64.25 190.69 2001:67c:2084:2:0:0:0:5 168.11 -22.58 
NS2.IAGENTEDNS.COM.BR 177.85.208.44 214.36 2804:6f8:0:0:0:0:208:44 191.9 -22.46 
ns0.rendrag.net.au 103.235.52.4 177.41 2001:df7:1800:1:0:0:0:4 154.98 -22.43 
ns1.inetcore.com 219.118.99.21 130.25 2403:2000:1:2:0:0:0:21 107.88 -22.37 
ns2.broadbandvi.com 208.84.197.235 132.7 2607:f838:4000:0:0:0:0:2 110.59 -22.1 
ns2.lentel.ru 176.99.66.130 189.72 2001:67c:2084:2:0:0:0:1 168.25 -21.47 
gasconade.coreserv.more.net 150.199.178.1 69.94 2610:e0:1:1:150:199:8:1 48.59 -21.35 
NS1.IAGENTEDNS.COM.BR 177.85.208.40 213.13 2804:6f8:0:0:0:0:208:40 191.86 -21.27 
ns1.contabo.net 79.143.182.242 175.78 2a02:c200:0:10:0:0:882:1 154.68 -21.1 
ns1.ipv6-iconpln.net.id 119.252.169.44 215.33 2400:4a00:0:0:0:0:0:2 194.47 -20.86 
osage.coreserv.more.net 150.199.199.1 69.16 2610:e0:1:1:150:199:8:1 48.68 -20.49 
pns6.cloudns.net 64.182.125.213 60.82 2604:7780:100:1:2a0:d1ff:fee9:db00 40.37 -20.45 
ns3.trit.net 63.216.228.75 29.04 2610:1a0:ffff:0:0:0:5353:a 8.66 -20.38 
03.dnsv.jp 157.7.32.35 121.68 2400:8500:3000:0:0:0:0:53 101.47 -20.21 
ns.supercsi.jp 202.15.112.34 142.99 2001:2f8:1c0:7020:0:0:0:2 123.06 -19.94 
ns2.sbd.net.au 103.18.206.225 178.16 2001:4830:1204:0:103:18:206:225 158.37 -19.78 
ns2.cluenet.de 213.183.12.139 170.38 2001:4c50:fff0:101:0:0:0:1 150.94 -19.44 
ns2.gtitelecom.net.br 187.33.55.255 200.43 2804:964:0:0:0:0:0:255 181.07 -19.36 
ns2.ehs.sk 188.123.114.3 180.31 2a02:6720:100:3001:0:0:0:3 160.97 -19.34 
ns3.steadfast.net 208.100.4.52 70.21 2607:f128:1:3:0:0:0:b 50.9 -19.31 
ns2.basis.is 79.171.96.17 172.88 2a02:3c8:0:0:0:0:0:17 153.63 -19.25 
ns3.ehs.sk 188.123.114.30 180.45 2a02:6720:100:3001:0:0:0:30 161.24 -19.2 
ns.ehs.sk 188.123.114.2 180.25 2a02:6720:100:3001:0:0:0:2 161.21 -19.05 
v6.nwc.is 213.181.99.216 166.46 2a00:9280:0:99:0:0:0:6 147.44 -19.03 
ns2.inetcore.com 219.118.99.22 126.46 2403:2000:1:2:0:0:0:22 107.8 -18.66 
ns0.mirasystem.net 212.49.118.3 226.16 2a02:17d0:8001:100:0:0:0:a53 207.51 -18.65 
argus.more.net 150.199.1.11 67.22 2610:e0:1:1:150:199:1:11 48.64 -18.58 
meramec.coreserv.more.net 150.199.8.1 67.22 2610:e0:1:1:150:199:8:1 48.68 -18.54 
ns2.line.ru 91.215.252.140 186.86 2a03:5a00:28:203:0:0:0:2 168.32 -18.54 
ns1.video-broadcast.at 195.26.192.92 176.28 2a02:2750:192:1:0:0:0:92 157.79 -18.48 
ns1.basis.is 79.171.96.16 172.39 2a02:3c8:0:0:0:0:0:16 154 -18.39 
ns1.nessus.at 83.64.192.8 175.89 2a02:1b8:0:3:0:0:0:2 157.5 -18.39 
ns02.jprs.co.jp 202.11.16.227 119.39 2001:df0:8:20:0:0:0:10 101.06 -18.33 
janus.inetcore.com 219.118.97.4 125.91 2403:2000:0:1:0:0:0:4 107.59 -18.32 
ns.sandnet.se 62.168.128.40 179.57 2001:b58:3:328:0:0:0:41 161.28 -18.29 
ns2.blueboxgrid.com 185.22.253.115 171.93 2a04:1b80:1:191:225:90ff:fe4a:a115 153.67 -18.26 
ns1.sim-networks.com 185.31.211.16 168.05 2a04:5340:0:2:0:0:0:1 150.02 -18.03 
ns1.servercontrol.com.au 27.50.65.23 175.59 2400:d400:9898:1001:0:0:0:1001 157.57 -18.02 
pns19.redeminastelecom.com.br 103.4.17.132 175.24 2407:500:0:0:0:2:97de:7fae 157.28 -17.97 
ns.digdes.com 85.114.5.10 190.7 2001:67c:19f0:0:0:0:0:4 172.9 -17.79 
adns2.upenn.edu 128.91.254.22 88.55 2607:f470:1002:0:0:0:2:3 70.81 -17.74 
ns4.sbd.net.au 203.55.215.225 176.13 2001:4830:1204:0:203:55:215:225 158.4 -17.74 
ns3.sbd.net.au 203.55.214.225 176.02 2001:4830:1204:0:203:55:214:225 158.28 -17.74 
ns1.rel.ne.jp 202.142.8.122 129.41 2001:44a8:0:1000:0:0:0:122 111.92 -17.48 
ns1.sbd.net.au 103.18.205.225 175.69 2001:4830:1204:0:103:18:205:225 158.41 -17.28 
ns.psn.ru 194.149.65.44 194.68 2a00:7c00:8000:2:0:0:0:44 177.45 -17.23 
ns1.gtitelecom.net.br 187.33.55.254 198.18 2804:964:0:0:0:0:0:254 181.02 -17.16 
ns.pumori.ru 91.220.169.2 225.39 2001:67c:1264:1:0:0:0:2 208.29 -17.1 
ns2.free.net 193.233.1.67 199.01 2001:640:1:1:0:0:0:67 181.96 -17.05 
dns1.cl9.com.br 177.85.163.18 196.56 2804:6d8:0:0:0:0:3:2 179.66 -16.89 
ns1.first-root.com 91.228.52.254 165.24 2001:67c:12a0:7999:0:0:0:beef 148.37 -16.88 
ns1.line.ru 91.215.252.2 185.77 2a03:5a00:28:1fe:0:0:0:2 168.89 -16.88 
ns.prao.ru 194.149.67.4 194.17 2a00:7c00:8002:1:0:0:0:4 177.34 -16.84 
ns1.mirasystem.net 212.49.103.3 226.69 2a02:17d0:8001:200:0:0:0:a53 210.04 -16.65 
ns2.fluency.net.uk 46.226.1.50 158.82 2a00:a600:401:0:0:0:0:3 142.18 -16.64 
ns1.free.net 147.45.15.34 198.78 2001:640:1:4:0:0:0:34 182.16 -16.62 
ns1.auzgc.com 103.4.212.2 176.75 2401:b500:1:0:0:0:0:2 160.14 -16.61 
ns1.tein-jp.net 192.50.12.1 123.42 2001:df0:46:2:0:0:1:1 107.11 -16.31 
ns1.eth.si 37.1.89.249 174.34 2a00:5540:387:1:0:0:0:53 158.08 -16.26 
ns3.nic.ad.jp 202.12.30.163 117.82 2001:dc2:1000:2000:0:0:0:53 101.61 -16.21 
ns2.video-broadcast.at 212.236.192.92 174.03 2a02:2750:221:1:0:0:0:92 157.82 -16.21 
ns00.vips.ne.jp 210.174.191.1 124.73 2001:278:103b:1:0:0:0:1 108.53 -16.2 
dns2.yamagata-u.ac.jp 133.24.255.128 153.6 2001:df0:25e:e001:0:0:0:2 137.51 -16.09 
ns01.kustbandet.com 91.190.136.2 175.27 2a02:2490:0:0:0:0:0:2 159.32 -15.94 
ns1.axbyte.com 213.132.97.2 173.88 2a02:2a48:d1:0:0:0:0:d1 158 -15.89 
ns1.cde.si 193.104.236.2 175.45 2001:67c:26fc:0:0:0:cde:2 159.63 -15.82 
ns3.fluency.net.uk 46.226.7.205 147.93 2a00:a600:601:0:0:0:0:2 132.13 -15.8 
ns.ljusnet.se 80.65.193.2 180.07 2001:1660:0:0:0:0:0:2 164.35 -15.72 
dns1.ucuenca.edu.ec 192.188.48.3 151 2800:68:c:8002:0:0:0:3 135.3 -15.7 
ns3.cine.net.au 210.5.32.184 196.91 2401:e400:1000:f1:0:0:0:9 181.22 -15.68 
ns.ljusdal.se 80.65.194.10 179.94 2001:67c:266c:850:0:0:0:11 164.27 -15.67 
ns2.slotech.net 91.236.1.141 179.93 2001:67c:2730:2:0:0:0:3 164.3 -15.64 
current.coreserv.more.net 150.199.101.1 64.23 2610:e0:1:1:150:199:8:1 48.77 -15.47 
adns1.upenn.edu 128.91.3.128 96.06 2607:f470:1001:0:0:0:1:a 80.61 -15.45 
ns2.gavlenet.com 213.141.64.5 175.69 2001:b48:0:0:0:0:0:5 160.27 -15.42 
ns.mega-net.ru 91.217.137.1 196.88 2001:67c:13e4:11:0:0:1:1 181.51 -15.37 
ns2.zensystems.dk 188.120.67.130 167.94 2a01:4f0:1:4:0:0:0:2 152.63 -15.31 
ns4.mainloop.net 217.198.72.132 173.49 2a00:1de8:fffe:f001:0:0:132:1 158.2 -15.28 
ns2.webvis.net 202.157.131.118 180.33 2404:4800:0:2:1:0:0:1 165.16 -15.17 
nsz1.de.kpn-eurorings.net 193.141.40.115 163.2 2001:680:0:21:0:0:0:3 148.06 -15.14 
ns1.zensystems.dk 91.143.112.130 167.63 2a01:4f0:2:4:0:0:0:2 152.54 -15.09 
ns2.s1networks.fi 185.11.211.10 179.09 2a03:6f40:0:2:250:56ff:feb7:2a1d 164.09 -15 
dns02.ntts-idc.net.sg 202.136.163.11 192.28 2402:2c00:1688:163:0:0:0:11 177.3 -14.98 
ns.interlan.se 192.71.21.37 175.67 2001:67c:2448:10:0:0:0:151 160.74 -14.93 
dns01.ntts-idc.net.sg 202.136.162.11 192.15 2402:2c00:1688:162:0:0:0:11 177.26 -14.89 
b.ns.portlane.net 91.213.246.6 153.15 2a00:1a28:1400:1:0:0:0:6 138.31 -14.84 
ns1.ipv6dns.se 192.71.21.35 175.73 2001:67c:2448:10:0:0:0:53 160.9 -14.83 
ns2.first-root.com 91.228.53.254 163.3 2001:67c:12a0:0:0:0:0:beef 148.48 -14.82 
secdns.net.umea.se 193.254.4.34 182.79 2a00:1718:1:8:0:0:0:34 167.97 -14.82 
ns2.unc.edu 152.2.253.100 83.94 2610:28:3090:2005:0:0:0:10 69.14 -14.8 
ns2.kracon.dk 185.38.24.5 167.75 2a00:fbe0:0:0:0:0:0:5 153.1 -14.65 
nso.nic.es 194.69.254.2 176.83 2001:67c:21cc:2000:0:0:64:43 162.2 -14.63 
ns1.kracon.dk 185.38.24.4 167.91 2a00:fbe0:0:0:0:0:0:4 153.35 -14.56 
ns2.netcore.no 178.236.65.3 174.13 2a02:1610:2000:0:0:0:0:3 159.65 -14.48 
ns1.saasplaza.com 109.72.177.10 160.81 2a00:1388:0:1:0:0:0:10 146.4 -14.42 
ns1.nic.es 194.69.254.1 176.79 2001:67c:21cc:2000:0:0:64:41 162.38 -14.42 
ns2.contabo.net 178.238.234.231 169.23 2a02:c200:0:10:0:0:891:1 154.85 -14.38 
ns1.bolignet.dk 79.142.224.14 168.06 2a02:2190:1:1:0:0:0:e 153.72 -14.34 
ns2.bolignet.dk 79.142.224.15 167.93 2a02:2190:1:1:0:0:0:f 153.68 -14.25 
ns2.saasplaza.com 109.72.178.10 161.1 2a00:1388:0:2:0:0:0:10 146.86 -14.24 
radius.univisa.net.ec 190.95.210.67 145.32 2803:2e00:0:b:0:0:0:4 131.21 -14.11 
ns.televork.ee 81.21.240.1 186.73 2a01:1b8:0:0:0:0:0:1 172.74 -13.99 
ns2.televork.ee 81.21.255.1 190.98 2a01:1b8:ffff:ffff:0:0:0:1 177.03 -13.95 
ns2.cde.si 193.104.236.3 174.03 2001:67c:26fc:0:0:0:cde:3 160.07 -13.95 
ns2.dravanet.hu 109.61.11.24 178.16 2a01:be00:0:b:35:0:b:18 164.24 -13.92 
dns1.rootdns.de 195.114.98.102 158.96 2001:67c:2d0c:102:0:0:0:102 145.09 -13.88 
noc.maxgigapop.net 206.196.176.2 76.92 2001:468:c00:6:225:90ff:fe72:119c 63.09 -13.83 
dns1.kq.no 193.71.221.18 179.99 2a00:1b60:0:1:0:0:0:53 166.18 -13.82 
ns.prtelecom.hu 87.242.0.2 177.77 2a02:808:3:101:0:0:0:2 163.99 -13.78 
dns2.kq.no 195.139.9.42 179.85 2a00:1b60:0:2:0:0:0:53 166.12 -13.74 
ns1.s1networks.fi 185.11.208.10 179.27 2a03:6f40:0:1:250:56ff:feb7:2021 165.53 -13.74 
ns.interwerk.de 95.156.225.254 158.64 2a02:d40:3:1:ffff:ffff:ffff:fffe 145.06 -13.58 
ns3.eurid.eu 62.41.4.71 159.56 2001:680:16:0:0:0:0:71 145.99 -13.57 
dns49.de.telia.net 213.248.77.82 167.07 2001:2030:c000:5:0:0:0:4 153.61 -13.46 
fasterpass.its.unc.edu 152.19.240.8 84.29 2610:28:3090:3002:0:0:0:10 70.85 -13.44 
ns2.porion.hu 87.242.0.2 177.61 2a02:808:3:101:0:0:0:2 164.17 -13.44 
ns1.amis.net 212.18.32.5 173.02 2001:15c0:ffff:f:0:0:0:5 159.79 -13.23 
ns2.68a.de 91.207.16.22 159.78 2001:67c:140:801:0:0:0:2 146.56 -13.22 
ns6.yahoo.com 121.101.144.139 168.88 2406:2000:108:4:0:0:0:1006 155.68 -13.21 
ns4.dns.ucla.edu 128.171.28.220 72.69 2607:f278:2:2:0:ff:fe01:35 59.58 -13.1 
gdns01.cygate.fi 194.28.0.13 176.84 2001:67c:25c:0:0:0:0:d 163.79 -13.05 
ns3.big.net.ua 91.197.184.1 185.26 2001:67c:15d8:2:0:0:0:2 172.23 -13.03 
a.root.lu 195.26.4.3 164.25 2a01:608:0:0:0:0:0:3 151.26 -12.99 
ns.unc.edu 152.2.21.1 84.81 2610:28:3090:1004:0:0:0:10 71.93 -12.88 
ns1.nodak.edu 134.129.111.111 67.25 2001:4930:0:0:0:0:111:111 54.41 -12.84 
ns2.u-servers.net 195.216.224.224 159.01 2001:67c:294:0:0:0:0:53 146.18 -12.82 
ns1.digitalpacific.com.au 101.0.101.101 164.67 2401:fc00:0:11:0:0:0:2 151.87 -12.8 
dns2.inode.at 213.47.222.133 164.12 2001:730:3e12:1000:0:0:0:133 151.33 -12.79 
ns2.upc.biz 213.47.222.133 164.18 2001:730:3e12:1000:0:0:0:133 151.44 -12.74 
ns1.crossip.net 89.207.144.2 173.82 2a02:2410:0:0:0:0:cafe:babe 161.14 -12.68 
ns3.crossip.net 89.207.144.62 173.74 2a02:2410:0:0:0:0:cafe:d00d 161.06 -12.68 
ns9.demos.net 194.87.0.9 205.85 2a00:1c88:d01:15:0:0:0:9 193.2 -12.65 
ns1.68a.de 91.207.16.21 161.06 2001:67c:140:1401:0:0:0:1111 148.46 -12.6 
dns.cernet2.net 202.38.120.242 167.96 2001:da8:1:100:0:0:0:20 155.37 -12.59 
ns1.porion.hu 195.70.63.2 176.77 2a03:bf00:0:2:0:0:0:53 164.29 -12.48 
ns1.h1host.ru 188.64.168.3 187.31 2a00:1f70:0:10:0:0:0:3 174.92 -12.39 
ns5.nic.ad.jp 202.12.30.225 113.9 2001:dc2:1000:2000:0:0:0:253 101.58 -12.32 
ns3.northland.net 216.171.184.242 81.12 2606:fe00:8000:2:0:0:0:242 68.81 -12.31 
ns2.h1host.ru 188.64.168.6 187.16 2a00:1f70:0:10:0:0:0:6 174.9 -12.27 
ns2.netricity.nl 31.177.34.178 151.79 2a03:ea40:20:1:0:0:0:2 139.54 -12.25 
ns.hi3gaccess.se 80.251.192.244 166.11 2a02:aa0:0:0:0:0:0:53 154.08 -12.03 
tjasa.zabec.net 91.185.203.164 179.38 2a02:840:1:100:0:0:0:64 167.36 -12.03 
ns1.lu-visp.net 62.182.179.21 164.4 2a00:c920:0:1:0:0:0:1500 152.42 -11.98 
b.dn5.cc 64.57.129.4 161.18 2a00:f826:10:0:0:0:0:53 149.24 -11.94 
dns-auth.rrbone.net 195.182.2.53 162.09 2001:67c:194:0:0:0:0:53 150.16 -11.93 
wintermute.uhnet.net 128.171.6.59 72.41 2607:f278:4101:11:21e:68ff:fe57:acd3 60.5 -11.91 
ns4.mnsbone.net 93.93.96.100 156.43 2a02:d8:0:6:225:64ff:fe3b:4f09 144.61 -11.82 
dns3.lgatelecom.net 203.92.67.91 192.8 2406:a400:0:65:0:0:0:40 181.29 -11.51 
sdns1.occentus.net 178.255.225.10 176.46 2a00:a220:0:0:0:0:0:11 164.96 -11.51 
pitea.dns.swip.net 192.71.180.43 171.93 2a00:801:103:9:0:0:0:beef 160.47 -11.46 
NS3.deteque.com 199.168.88.93 73.78 2606:700:0:101:0:0:c7a8:585d 62.33 -11.45 
ns1.comfortel.pro 85.143.162.254 179.46 2a04:ac00:0:9:0:0:0:8888 168.07 -11.38 
ns12.networkpresence.com.au 113.212.96.252 177.19 2400:c400:0:0:113:212:97:252 165.81 -11.37 
nsauth3.introweb.net 62.165.127.221 150.76 2001:1690:1:c:0:0:0:a 139.42 -11.34 
dns.sannet.ad.jp 202.216.0.22 119.13 2405:0:53:0:0:0:0:2 107.83 -11.3 
ns2.comfortel.pro 85.143.163.254 179.73 2a04:ac00:0:9:0:0:0:8844 168.46 -11.27 
dns-02.my-wire.de 185.5.8.68 157.32 2a02:45c0:0:5:0:0:0:3 146.12 -11.2 
ns.sgn.net 212.72.100.50 191.27 2a02:d68:0:0:0:0:0:50 180.07 -11.2 
ns1.isp.kh.ua 193.107.172.126 200.72 2001:67c:13b8:785:0:0:0:126 189.52 -11.2 
dns.net.umea.se 193.254.4.46 177.86 2a00:1718:1:8:0:0:0:46 166.72 -11.15 
dnsr1.hospedagem.net 189.38.85.4 203.85 2804:10:6:0:0:0:85:4 192.76 -11.1 
ns8.demos.net 194.87.0.8 203.77 2a00:1c88:d01:15:0:0:0:8 192.78 -11 
NS2.deteque.com 199.168.88.92 73.89 2606:700:0:101:0:0:c7a8:585c 62.92 -10.98 
ns2.boxed-it.co.uk 195.160.167.89 149.85 2001:67c:5c:200:0:0:c3a0:a759 138.91 -10.94 
ns1.eu.bitnames.com 94.242.223.200 162.87 2a01:608:ffff:a011:0:0:0:200 151.95 -10.93 
ns1.boxed-it.com 195.200.224.110 149.81 2001:67c:344:1010:0:0:c3c8:e06e 138.9 -10.91 
gdns02.cygate.fi 194.28.0.14 175.1 2001:67c:25c:0:0:0:0:e 164.19 -10.91 
ns9htok.shawcable.net 64.59.168.62 40.43 2001:4e8:0:400d:0:0:53:9 29.56 -10.87 
ns.naukanet.ru 81.26.144.44 192.07 2a02:bc8:0:0:0:0:0:fffd 181.21 -10.86 
ns1.ac-net.se 81.8.144.114 177.61 2a01:4040:0:66:0:0:0:2 166.81 -10.8 
ns2.hostedportal.net.au 113.212.96.219 177.48 2400:c400:0:0:113:212:96:219 166.68 -10.8 
ns1.domreg.lt 195.8.218.44 181.19 2001:67c:218:0:195:8:218:44 170.4 -10.79 
ns2.networkpresence.com.au 113.212.97.107 177.34 2400:c400:0:0:113:212:97:107 166.55 -10.79 
dns-01.my-wire.de 185.5.8.67 156.07 2a02:45c0:0:5:0:0:0:2 145.37 -10.7 
ns1.netwizard.nl 195.95.175.42 152.77 2001:67c:25b8:10:0:0:0:42 142.11 -10.67 
NS1.deteque.com 199.168.88.91 73.61 2606:700:0:101:0:0:c7a8:585b 62.95 -10.65 
ns02.harenet.ne.jp 210.167.64.195 138.16 2001:240:117:101:0:0:0:195 127.55 -10.61 
ns1.eweka.nl 81.171.101.4 158.29 2001:4de0:2:0:0:0:1:1 147.7 -10.6 
dns3.wtnet.de 212.72.180.59 160.97 2a00:1f78:c57:1:0:0:0:2 150.4 -10.57 
ns1.otaverkko.fi 212.68.0.10 174.19 2a02:4880:10:1000:0:0:53:53 163.63 -10.56 
ns2.atratoip.net 78.152.52.52 154.04 2a02:d28:52:0:0:0:0:52 143.55 -10.49 
dns2.commufa.jp 219.117.32.238 119.29 2402:6b00:f01:0:0:0:0:238 108.85 -10.44 
ns2.xsnews.nl 94.232.119.202 154.28 2001:67c:174:101:1:65:fc00:2 143.84 -10.44 
ns1.xsnews.nl 94.232.116.101 154.11 2001:67c:174:101:1:65:fc00:1 143.74 -10.37 
ns4.netwizard.nl 195.95.175.4 152.87 2001:67c:25b8:10:0:0:0:4 142.53 -10.34 
ns1.qweb.nl 217.18.64.241 155.03 2a00:19c0:1010:2:0:0:0:2 144.73 -10.3 
ns2.otaverkko.fi 212.68.0.66 173.56 2a02:4880:10:1010:0:0:53:53 163.32 -10.24 
ns01.bbtower.ad.jp 211.14.3.129 116.99 2001:370:102:20:0:0:0:1 106.82 -10.18 
dns1.commufa.jp 219.117.35.158 119.09 2402:6b00:f31:0:0:0:0:158 108.91 -10.18 
ns1colo2.triple-it.nl 212.127.254.66 150.57 2a00:1f00:dc01:212:0:0:0:66 140.42 -10.15 
ns2.qweb.nl 217.18.68.241 155.45 2a00:19c0:1032:2:0:0:0:2 145.34 -10.1 
ns1.atratoip.net 78.152.51.51 153.96 2a02:d28:51:0:0:0:0:51 143.86 -10.09 
ns03.contentfleet.net 185.28.76.132 163.09 2a02:ce80:0:3:0:0:0:2 153.02 -10.08 
zan.callflex.com.br 177.129.196.3 189.54 2804:e2c:0:0:0:0:0:1 179.46 -10.08 
ns1.hostiserver.com 185.73.220.40 153.72 2a05:44c0:1:1:fd:0:0:1 143.71 -10.01 
ns4.ikp.pl 217.8.168.245 172.65 2001:4190:8002:8001:0:0:0:2 162.65 -10 
ns-01.stackdata.net 185.44.14.254 189.1 2a01:6520:2:0:0:0:0:a 179.14 -9.96 
ns2.dargalsolutions.com 208.73.56.29 40.79 2605:1b00:0:1:0:0:0:1d 30.85 -9.94 
ns2.nordixnett.no 195.18.176.32 200.7 2a03:8000:0:0:0:0:0:32 190.79 -9.91 
dns.sannet.ne.jp 202.216.0.54 118.74 2405:0:8053:0:0:0:0:2 108.88 -9.86 
ns1.sippia.de 217.173.157.233 149.4 2001:4b88:8000:0:0:0:0:1 139.55 -9.85 
ns1.decms.net 109.234.184.67 169.73 2001:67c:1f8:1:0:0:0:43 159.9 -9.83 
dns2.airit.net 94.23.51.67 155.33 2001:41d0:2:3443:0:0:0:1 145.53 -9.79 
ns4.combell.net 86.39.202.67 150.57 2001:1598:0:101:0:0:0:3 140.79 -9.78 
auth1.wayport.net 216.12.255.2 50.21 2001:4b8:3:201:0:0:0:902 40.44 -9.77 
ns3.hostmanager.org 82.196.13.99 149.99 2001:470:1f14:f76:0:0:0:2 140.23 -9.76 
ns0.fusixnetworks.net 37.139.139.118 154.53 2a00:a7c0:1000:1303:0:0:0:11 144.78 -9.74 
ns1.gts.cz 193.85.1.110 162.38 2001:af0:2:a:0:0:0:53 152.65 -9.73 
ns2.as9143.net 212.54.45.157 150.21 2001:b88:1002:1570:0:0:0:12 140.51 -9.71 
nsauth3.bit.org 84.241.129.163 151.04 2001:1690:22:1:0:0:53:1 141.35 -9.69 
dns1.rrbone.net 31.172.8.10 159.79 2a01:a700:4806:0:0:0:1:2 150.11 -9.68 
dns2.bn-online.net 217.76.99.35 152.5 2a02:b30:301:100:0:0:0:2 142.84 -9.66 
ns2.ikp.pl 217.153.128.156 172.4 2001:4190:8002:1:0:0:0:2 162.79 -9.61 
ns1.ugd.edu.mk 79.99.56.5 196.69 2a01:a180:fffe:0:0:0:53:5 187.08 -9.61 
ns2.firstserved.net 93.94.110.70 152.63 2a00:1140:1:2:0:0:0:5 143.03 -9.6 
ns2.gts.cz 193.85.2.110 162.32 2001:af0:2:b:0:0:0:53 152.72 -9.6 
ns1.chat.tmc.edu 192.31.88.122 57.23 2001:468:1a08:ff01:0:0:0:22 47.66 -9.57 
ns3.combell.net 217.21.190.81 150.39 2a00:1c98:10:0:0:0:0:3 140.84 -9.55 
ns1.ikp.pl 157.25.5.2 172.29 2001:4190:8002:1:0:0:0:302 162.78 -9.51 
ns1.arvato-systems.de 84.17.168.68 149.1 2a01:4a8:3222:2222:0:0:0:11 139.62 -9.49 
ns3.amis.net 212.18.32.142 173.7 2001:15c0:ffff:12:0:0:0:142 164.23 -9.48 
dns.dns4.de 213.131.235.252 151.92 2a00:e10:1000:3:0:0:0:252 142.45 -9.47 
ns1.csbnet.se 95.80.0.225 165.58 2a02:9a0:0:0:0:0:1:53 156.12 -9.46 
dns2.netplus.ch 213.221.144.250 161.78 2a02:26a0:0:810:213:221:144:250 152.32 -9.46 
jux.severen.com 46.252.240.98 198.27 2a00:1020:100:300:0:0:0:2 188.86 -9.41 
ns2.trit.net 104.232.5.97 150 2602:ffa1:500:9d01:0:0:0:a 140.59 -9.41 
ns.hns.net 87.237.66.56 149.01 2a01:500:0:2:0:0:0:30 139.62 -9.39 
dns1.netplus.ch 213.221.143.250 162.91 2a02:26a0:0:810:213:221:143:250 153.53 -9.38 
ns1.plutex.de 91.202.40.53 159.21 2a02:16d0:0:1:0:0:0:53 149.84 -9.37 
nsipv6.pskovline.ru 91.204.136.6 181.27 2001:67c:233c:0:0:0:0:6 171.94 -9.34 
ns2.plutex.de 91.202.41.53 159.12 2a02:16d0:0:1:0:0:1:53 149.79 -9.33 
ns1.ourdnsservice.net 195.43.138.53 150.04 2001:67c:270:53:0:0:0:53 140.72 -9.33 
alt2.newfx.nl 104.232.5.6 150.05 2602:ffa1:500:0:0:0:0:6 140.72 -9.33 
mdns.iucc.ac.il 128.139.197.10 213.86 2001:bf8:900:1:0:0:0:3 204.55 -9.31 
ns2.chat.tmc.edu 192.70.188.22 57.4 2001:468:1a08:ff02:0:0:0:22 48.09 -9.31 
ns05.dns.gol.com 203.216.70.69 110.56 2403:d000:4:103:0:0:0:2 101.27 -9.3 
ns1.clara.net 195.8.69.36 141.74 2001:a88:0:fffa:0:0:0:2 132.44 -9.3 
ns6.linevast.com 31.214.242.107 158.56 2a02:d40:9:1111:1111:1111:527e:3d97 149.29 -9.27 
nsz2.de.kpn-eurorings.net 194.122.251.3 160.01 2001:680:0:20:0:0:0:3 150.79 -9.22 
ns3.as9143.net 212.54.43.236 152.07 2001:b88:1202:1570:0:0:0:11 142.84 -9.22 
b-ns.asn28176.com.br 189.85.3.251 212.66 2804:e0c:40:0:189:85:3:251 203.45 -9.21 
ns3.openminds.be 85.12.30.141 149.25 2001:470:1f15:1cd:0:0:0:2 140.06 -9.19 
ns0.clara.net 217.158.169.7 142.31 2001:a88:0:fffa:0:0:0:1 133.14 -9.16 
ns0.serendipity.org.za 213.253.1.20 142.08 2001:a88:0:fffe:0:0:0:20 132.93 -9.15 
ns3.chaostreff-dortmund.de 31.172.10.169 159.22 2a01:a700:4837:100:0:0:0:169 150.08 -9.14 
ns1.sfdata.ru 77.95.128.50 188.6 2a00:1b68:0:0:0:0:0:a 179.47 -9.14 
ns1.as9143.net 212.54.45.156 150.16 2001:b88:1002:1570:0:0:0:11 141.02 -9.14 
ns4.as9143.net 212.54.43.237 152.12 2001:b88:1202:1570:0:0:0:12 143.01 -9.12 
auth-ns2.megaport.com 103.249.222.7 166.62 2001:df2:e000:1000:dcad:3eff:fe18:4aee 157.59 -9.03 
bdns2.benders.se 37.123.176.11 167.84 2001:9b0:1:1702:0:0:0:102 158.8 -9.03 
ns0.bogalnet.se 195.42.105.68 177.62 2a02:4b00:1:910:0:0:0:70 168.6 -9.02 
ns1.fobul.net 212.45.66.1 182.5 2a02:2660:0:4000:0:0:0:2 173.56 -8.95 
dns1.completeweb.net 216.226.128.2 72.17 2605:3e00:0:0:0:0:d8e2:8005 63.23 -8.95 
ns3.telespace.com 192.210.13.206 49.93 2604:6f80:0:50:0:0:0:2 41.01 -8.93 
ns2.ugd.edu.mk 79.99.56.6 196.82 2a01:a180:fffe:0:0:0:53:6 187.92 -8.9 
ns3.freednsserver.net 128.199.133.74 201.38 2400:6180:0:d0:0:0:cb:b001 192.54 -8.84 
ns3.stcomp.cz 195.39.74.126 167.99 2001:af0:ffe4:1:0:0:0:2 159.2 -8.79 
ns04.contentfleet.net 185.28.77.2 162.51 2a02:ce80:0:4:0:0:0:2 153.73 -8.78 
ns2.eushells.com 193.200.91.90 161.54 2001:67c:564:0:0:0:0:12 152.78 -8.76 
jayna.callflex.com.br 177.129.196.4 188.03 2804:e2c:0:0:0:0:0:2 179.28 -8.75 
ns2.hofmeirmedia.net 178.248.240.75 161.87 2a02:1308:2224:cafd:0:0:53:53 153.2 -8.67 
ns3.aq.net.uk 194.145.191.181 140.78 2a00:1a80:1:6:0:0:0:5 132.11 -8.67 
a.ns.igloonet.cz 185.50.228.117 167.37 2a01:ade0:f:1:0:0:0:10 158.74 -8.63 
ns2.westnet.ie 88.81.98.4 157.68 2a02:3d8:0:ffff:0:0:0:4 149.06 -8.62 
ns1.firstserved.net 93.94.106.205 153.38 2a00:1140:2:2:0:0:0:8 144.78 -8.6 
ns06.dns.gol.com 203.216.71.69 110.1 2403:d000:4:104:0:0:0:2 101.52 -8.58 
ns2.tbtelecom.pl 178.19.178.131 175.46 2a02:26e8:0:300:0:0:0:131 166.88 -8.58 
nsauth1.bit.nl 213.136.12.51 149.05 2001:7b8:3:2c:0:0:0:53 140.47 -8.57 
ns04.com 83.140.98.18 162.65 2a01:6d0:1:0:0:0:0:3 154.1 -8.55 
ns1.tbtelecom.pl 178.19.178.130 175.65 2a02:26e8:0:300:0:0:0:130 167.12 -8.53 
nameo.unet.maine.edu 130.111.32.11 88.24 2610:48:100:820:0:0:0:b 79.72 -8.51 
nsauth2.bit.nl 213.136.12.59 148.88 2001:7b8:3:2d:0:0:0:53 140.39 -8.48 
ns2.antagonist.net 178.22.60.37 149.09 2a00:1e28:3:1777:0:0:0:1 140.61 -8.48 
ns1.westnet.ie 88.81.100.2 157.32 2a02:3d8:0:0:0:0:0:2 148.84 -8.48 
bdns1.benders.se 79.136.100.149 167.49 2001:9b0:1:702:0:0:0:200 159.01 -8.48 
ns1.gamma2service.ru 91.231.196.1 212.87 2a03:5a00:14:aaa1:0:0:0:aaaa 204.4 -8.47 
dns1.helinet.de 212.37.37.30 153.78 2001:14f0:0:dc03:8053:0:37:30 145.33 -8.46 
nsauth2.introweb.nl 213.136.15.2 149.04 2001:7b8:e01:0:0:0:0:a 140.62 -8.42 
ns1.vyborg.ru 195.177.107.12 178.15 2001:67c:19d4:101:0:0:0:2 169.74 -8.41 
ns2.as61349.net 95.211.40.22 151.05 2001:1af8:4300:a005:50:0:0:2 142.66 -8.39 
ns2-v6.topnet.it 82.143.0.7 178.32 2001:15a8:1:1:d:0:0:2 170.06 -8.26 
dns2.completeweb.net 216.226.128.3 72.16 2605:3e00:0:0:0:0:d8e2:8006 63.92 -8.23 
ns2.virtis.cz 128.199.196.172 199.72 2400:6180:0:d0:0:0:c6:2001 191.57 -8.16 
ns1.tvoe.tv 87.237.112.10 203.02 2a03:fe00:1:1:0:0:0:10 194.88 -8.14 
ns2.as38915.net 213.136.3.253 149.08 2001:7b8:1107:0:0:0:0:6 140.94 -8.14 
ns1.realworld.net.au 114.141.97.130 165.11 2406:a800:0:0:0:0:0:a0a0 157 -8.11 
ns1-v6.topnet.it 82.143.0.3 178.34 2001:15a8:1:1:d:0:0:1 170.24 -8.1 
ns2.as199438.net 194.14.219.34 153.1 2a00:dd80:fb81:0:0:0:0:20 145 -8.1 
ns02.kustbandet.com 91.190.136.18 174.88 2a02:2490:0:100:0:0:0:2 166.84 -8.05 
ns1.speedxs.net 109.109.120.8 147.08 2a02:988:2:787:12:0:53:1 139.03 -8.05 
ns2.jtibs.net 212.9.0.136 153.29 2a02:c28:0:0:0:0:0:d2 145.29 -8.01 
ns1.jtibs.net 212.9.0.135 153.42 2a02:c28:0:0:0:0:0:d1 145.42 -8 
ns2.a2b-internet.com 178.249.152.66 145.84 2a02:1668:a2b:1012:0:0:0:66 137.84 -8 
ns2.engineering.enovation.net 92.42.238.200 151.25 2a00:11e8:1:1:0:0:0:200 143.26 -7.99 
ns1.ipv6.hypergrid.it 109.68.152.41 201.42 2a00:1d68:1000:1001:0:0:0:bd1 193.44 -7.99 
ns03.vocus.net.au 203.92.28.98 164.94 2402:7800:0:1302:0:0:0:2 156.97 -7.97 
ns1.engineering.enovation.net 92.42.238.199 151.26 2a00:11e8:1:1:0:0:0:199 143.3 -7.96 
ns20.dns4pro.com 194.14.219.34 153 2a00:dd80:fb81:0:0:0:0:20 145.04 -7.96 
ns1.hofmeirmedia.net 178.248.241.21 162.3 2a02:1308:a000:0:0:0:53:53 154.35 -7.95 
ns4.gratisdns.dk 87.73.3.3 158.85 2a01:558:4000:0:0:0:0:3 150.9 -7.94 
ns0.dc.ctc.ad.jp 218.216.176.147 116.95 2001:f58:10:1000:0:0:0:102 109.03 -7.92 
auth3.ns.gin.ntt.net 129.250.31.21 70.16 2001:418:0:700b:0:0:0:201 62.26 -7.9 
ns2.talklink.com.br 186.250.56.18 195 2804:c40:0:0:0:0:0:18 187.1 -7.9 
ns2ipv6.pskovline.ru 91.204.136.238 181.51 2001:67c:233c:0:0:0:0:8a 173.62 -7.89 
ns-1.rack66.net 85.88.55.11 147.38 2a01:aa00:0:1:0:0:0:2 139.52 -7.86 
gen2.alkmaar.nl 93.93.121.76 147.47 2a02:2738:1:1:0:0:0:4c 139.61 -7.86 
ns2.csbnet.se 95.80.0.98 163.89 2a02:9a0:0:0:0:0:2:53 156.04 -7.85 
ns3.a2b-internet.com 46.244.2.18 146.19 2a02:1668:a2b:1124:0:0:0:18 138.33 -7.85 
ns1.variomedia.de 81.28.224.2 160.28 2a00:1c38:0:0:0:0:0:53 152.44 -7.84 
ns2.isp.kh.ua 193.107.172.123 200.57 2001:67c:13b8:785:0:0:0:123 192.73 -7.84 
ns1.optero.net 199.103.0.172 63.44 2604:be00:42:0:0:0:0:2 55.61 -7.83 
ns1.a2b-internet.com 178.249.153.20 145.91 2a02:1668:a2b:1011:0:0:0:20 138.08 -7.83 
reliant.netgate.net.nz 202.37.245.20 134.48 2403:9800:1:20d:0:0:0:1000 126.66 -7.82 
ns1.weppel.nl 185.51.192.110 153.86 2a01:b2e0:2:0:0:0:0:110 146.03 -7.82 
ns3.fiord.ru 62.140.239.1 181.6 2a02:2518:2:3:0:0:0:f 173.81 -7.79 
ns6.tca.net.br 186.193.160.53 205.02 2804:33c:1001:0:186:193:160:53 197.24 -7.78 
ns1.fiord.ru 62.140.230.9 181.58 2a02:2518:2:2:0:0:0:1 173.83 -7.75 
ns-02.stackdata.net 185.44.15.254 190.18 2a01:6520:2:0:0:0:0:b 182.44 -7.75 
ns2.sotaconnect.net 83.137.225.120 150.39 2a00:d300:100:2:0:0:0:53 142.65 -7.75 
ns2.vpsnet.lt 91.211.245.16 179.13 2a05:7cc0:0:0:91:211:245:16 171.39 -7.75 
ns3.rnc.ro 192.162.16.159 180.92 2a03:5e80:0:4:0:0:0:10 173.19 -7.73 
ns1.aq.net.uk 194.145.191.180 140.3 2a00:1a80:1:6:0:0:0:4 132.57 -7.73 
core-ns2.interlink.com.ua 78.24.72.74 202.99 2a00:1908:0:0:250:56ff:fe90:26c 195.26 -7.73 
ns4.bcstechno.org 188.165.197.149 152.75 2001:41d0:2:8e95:0:0:0:1 145.02 -7.72 
ns0.wwwires.com 27.113.240.197 166.13 2403:3600:8002:0:0:0:0:100 158.43 -7.71 
ns01.vocus.net.au 114.31.193.61 164.65 2402:7800:0:1302:0:0:0:2 156.95 -7.7 
ns.sci.am 195.250.71.1 215.29 2a03:1900:0:0:0:0:0:12 207.6 -7.7 
v6ns3.go-ipv6.eu 85.158.0.100 160.18 2a00:12e8:100:400:0:0:0:fffe 152.48 -7.69 
ns1.cloudns.net 85.159.233.17 146.01 2a00:1768:1001:9:0:0:0:1 138.32 -7.69 
ns1.wwwires.com 27.113.240.133 165.26 2403:3600:8001:0:0:0:0:100 157.56 -7.69 
dns2.teknowledgy.us 85.159.233.17 146.01 2a00:1768:1001:9:0:0:0:1 138.36 -7.65 
ns01.emtorp.se 91.228.90.132 165.6 2001:67c:22fc:1:0:0:0:f 157.97 -7.63 
vectra.bragnetweb.com.br 177.107.64.6 190.55 2804:1918:0:0:0:0:0:43 182.92 -7.63 
ptr2.globalsrv.net 185.47.200.216 146.31 2a04:b040:0:2:216:3dff:fec1:4f04 138.67 -7.63 
ns.netexpo.nl 194.242.18.194 148.45 2001:67c:2150:0:0:0:0:194 140.85 -7.61 
ns1.netrunner.com.pl 91.246.76.76 178.75 2a00:1d60:f0f0:0:0:0:0:53 171.15 -7.6 
adns3.upenn.edu 128.91.251.33 88.08 2607:f470:1003:0:0:0:3:c 80.5 -7.58 
slave.sth.netnod.se 192.36.144.116 164.7 2a01:3f0:0:300:0:0:0:53 157.13 -7.57 
authns2.onqnetworks.net 121.0.0.12 176.7 2403:9000:0:0:0:0:0:12 169.13 -7.57 
ns-sec.aic.net 195.250.64.70 214.77 2001:4d00:0:0:0:0:0:70 207.21 -7.56 
ns3.named.se 192.36.115.53 164.93 2a01:298:4:0:0:0:0:53 157.37 -7.56 
ns2.comsenso.com 77.87.160.35 147.97 2a02:720:101:0:0:0:0:35 140.43 -7.54 
omega.bragnetweb.com.br 177.107.64.5 190.23 2804:1918:0:0:0:0:0:41 182.69 -7.54 
ns.anycast.spacedump.net 193.42.215.1 165 2a01:298:fd:0:0:0:0:53 157.47 -7.53 
ns01.as24220.net 116.66.160.37 176.69 2402:d800:0:1:0:0:0:5 169.16 -7.53 
ns4.rascom.ru 185.5.162.141 175.67 2a00:1c28:1:acdc:0:0:0:2 168.16 -7.51 
ns-sec.amnic.net 195.43.74.54 215.29 2001:67c:21c:54:0:0:0:1 207.79 -7.5 
ptr1.globalsrv.net 185.47.200.215 146.21 2a04:b040:0:2:216:3dff:fec1:4f03 138.71 -7.5 
cndns02.citynetwork.se 185.2.152.99 164.78 2001:67c:174c:1:0:0:0:99 157.29 -7.49 
auth23.ns.gin.ntt.net 129.250.31.22 70.12 2001:418:0:700b:0:0:0:202 62.63 -7.48 
ns1.vpsnet.lt 91.211.244.7 179.13 2a05:7cc0:0:0:0:0:0:7 171.65 -7.48 
ns1.waia.asn.au 218.100.43.10 216.71 2402:9200:0:8000:0:0:0:2 209.23 -7.48 
ns2.starlink.ru 77.50.1.3 194.32 2a00:e78:0:0:0:0:1:3 186.85 -7.47 
ns2.ourdnsservice.net 37.187.65.22 152.98 2001:41d0:52:a00:0:0:0:16 145.52 -7.46 
authns1.onqnetworks.net 121.0.0.11 176.56 2403:9000:0:0:0:0:0:11 169.1 -7.45 
dns1.skymesh.net.au 180.181.128.2 176.59 2401:a400:100:f00d:0:0:0:1 169.15 -7.44 
ns3.netexpo.nl 194.242.18.195 148.26 2001:67c:2150:0:0:0:0:195 140.82 -7.44 
ns2.waia.asn.au 218.100.43.18 216.69 2402:9200:0:8001:0:0:0:2 209.27 -7.42 
ns-pri.aic.net 195.250.64.69 214.49 2001:4d00:0:0:0:0:0:69 207.08 -7.41 
compton.ameri.ca 129.250.128.21 70.2 2001:418:8005:0:0:0:0:21 62.81 -7.4 
ns1.eightcom.no 83.137.200.10 186.2 2a00:1008:0:d001:0:0:0:1000 178.82 -7.38 
ns1.comsenso.com 195.80.226.77 147.59 2a02:720:5:0:0:0:0:77 140.21 -7.38 
dns1.as2116.net 193.75.75.1 179.74 2001:8c0:2001:0:0:0:3:53 172.36 -7.38 
ns4.uqconnect.net 113.20.12.178 164.49 2405:5000:2:33b:250:56ff:fe9a:df 157.12 -7.37 
ns1.dcwest.net.au 118.88.16.4 216.78 2402:1300:0:0:0:0:0:4 209.41 -7.37 
ns2.kyberna.net 88.82.97.2 162.29 2a02:380:2:e01:0:0:0:d2 154.93 -7.36 
ns.itaec.ru 217.26.16.4 184.72 2a00:7c00:0:1:0:0:0:4 177.36 -7.36 
fork.sth.dnsnode.net 77.72.229.254 164.46 2a01:3f0:0:306:0:0:0:53 157.12 -7.34 
ns-03.fouredge.se 192.121.13.186 165.23 2001:67c:1000:281:0:0:0:11 157.89 -7.33 
ns1.vkontakte.ru 93.186.237.2 177.15 2a00:bdc0:ff:1:0:0:0:2 169.82 -7.33 
FORK.STH.DNSNODE.NET 77.72.229.254 164.46 2a01:3f0:0:306:0:0:0:53 157.13 -7.33 
dns2.as2116.net 193.75.75.4 180.29 2001:8c0:0:0:0:0:0:4 172.97 -7.32 
ns5.udac.net 193.44.175.10 166.17 2a01:e8:10:47:0:0:0:10 158.85 -7.32 
ns2.icehosting.nl 195.22.101.6 149.32 2a00:1938:0:1:0:0:0:6 142 -7.32 
ns1.iu.nl 217.26.125.5 147.48 2a00:1ac0:1049:0:0:0:0:5 140.17 -7.31 
ns1.kyberna.net 88.82.97.1 162.59 2a02:380:2:e01:0:0:0:d1 155.28 -7.31 
ns3.itgarden.se 46.59.54.135 166.24 2001:9b0:1:1502:0:0:0:2 158.93 -7.31 
ns5.testbed.se 109.74.8.253 164.63 2a02:750:7:0:0:0:0:253 157.33 -7.3 
FORK.STH.DNSNODE.net 77.72.229.254 164.44 2a01:3f0:0:306:0:0:0:53 157.14 -7.3 
authns02.dataoppdrag.no 95.141.80.146 186.03 2a02:f58:0:b002:0:0:0:1000 178.75 -7.29 
ns.spacedump.se 212.63.198.65 164.93 2a01:298:0:0:0:0:0:53 157.65 -7.28 
ns4.udac.se 193.44.78.40 166.01 2a01:e8:10:42:0:0:0:10 158.73 -7.28 
ns2.eightcom.no 83.137.200.11 186.06 2a00:1008:0:d002:0:0:0:1000 178.79 -7.27 
ns1.conostix.com 176.31.113.162 151.69 2001:41d0:8:38a2:0:0:0:1035 144.43 -7.26 
ns2.as41887.eu 208.76.12.85 73.74 2001:590:1004:620:208:76:12:85 66.48 -7.26 
authns01.dataoppdrag.no 95.141.80.122 185.91 2a02:f58:0:b001:0:0:0:1000 178.66 -7.25 
ns2.gamma2service.ru 91.231.199.1 213.4 2a03:5a00:14:aaa2:0:0:0:aaaa 206.16 -7.24 
ns2.itmastaren.se 81.94.160.11 169.47 2a00:7800:0:1:0:0:0:11 162.24 -7.23 
ns3.zetup.se 109.74.7.36 164.74 2a02:750:7:0:0:0:0:e7 157.51 -7.23 
ns1.stosn.se 79.142.240.10 164.79 2001:1ba8:0:1:0:0:0:53 157.57 -7.22 
ns1.mainloop.net 192.71.58.180 165.17 2001:67c:1000:202:0:0:180:53 157.96 -7.21 
ns4.vkontakte.ru 93.186.239.253 176.63 2a00:bdc0:ff:4:0:0:0:2 169.43 -7.2 
ns2.iu.nl 217.26.127.5 147.61 2a00:1ac0:1076:0:0:0:0:5 140.43 -7.19 
ans3.gc-net.eu 81.27.221.147 160.61 2a01:7e8:0:aaa1:0:0:0:a 153.41 -7.19 
ns2.clara.net 212.43.194.28 139.6 2001:a88:0:fffa:0:0:0:3 132.41 -7.19 
ns02.obenetwork.com 46.227.65.134 164.92 2a03:8600:0:125:0:0:0:134 157.74 -7.18 
ns1.darwin.nt.gov.au 202.74.44.10 210.68 2001:df0:d4:c0d:0:0:0:53 203.53 -7.16 
ns2.dns.speedkom.net 213.182.13.8 158.2 2001:14e0:0:4:0:0:0:53 151.05 -7.15 
ns3.nsdomain.net 185.2.155.139 164.67 2001:67c:174c:100:3574:46b6:c434:9f5 157.54 -7.13 
ans4.gc-net.eu 81.27.221.178 161.14 2a01:7e8:0:aaa2:0:0:0:a 154.03 -7.11 
ns2.sintact.nl 83.247.10.2 147.79 2001:9e0:803:0:0:0:0:2 140.68 -7.11 
ns1.amplex.net 64.246.109.1 74.04 2001:4950:0:0:0:0:0:1 66.93 -7.11 
ns2.nsdomain.net 194.103.8.41 173 2001:67c:560:200:0:0:0:41 165.89 -7.11 
ns-pri.amnic.net 195.43.74.53 214.86 2001:67c:21c:53:0:0:0:1 207.76 -7.09 
ns2.wantech.se 195.24.161.55 171.39 2a02:17c8:2000:30:0:0:0:55 164.31 -7.08 
boussois.sr.se 192.121.194.132 164.83 2001:67c:d8:ee80:0:0:0:132 157.77 -7.06 
ns.starlink.ru 77.50.0.3 194.04 2a00:e78:0:0:0:0:0:3 186.99 -7.05 
wayne.mcbone.net 62.104.198.72 149.44 2001:748:1:15:0:0:0:2 142.42 -7.02 
ns2.arvato-systems.de 109.235.143.148 152.8 2a01:4a8:2222:2222:0:0:0:11 145.78 -7.02 
dns2.artcom.pl 92.222.190.113 152.72 2001:41d0:52:e00:0:0:0:16a 145.7 -7.02 
ns2.unilogicnetworks.net 62.133.193.250 148.84 2001:4128:6135:12:250:56ff:feb6:15 141.83 -7.01 
ns2.named.se 91.123.201.115 173 2a00:16d8:2:300:216:3cff:fea1:8ed5 165.99 -7.01 
ns1.icehosting.nl 195.22.100.6 148.95 2a00:1938:0:0:0:0:0:6 141.94 -7.01 
ns2.networkconcepts.nl 89.106.163.2 147.01 2a00:1bc8:1:2:0:0:0:2 140 -7.01 
ns1.alltele.se 85.8.30.2 164.86 2a02:7b8:0:8000:0:0:0:4 157.88 -6.98 
ns2.stejtech.net 79.136.102.80 166.13 2001:9b0:1:703:0:0:0:200 159.14 -6.98 
castor.jocke.no 134.90.145.106 170.06 2a02:20c8:2120:0:0:0:0:2 163.08 -6.98 
gdns03.cygate.fi 81.20.224.185 174.58 2001:67c:110:4:0:0:0:13 167.6 -6.98 
ns4.ictservices.se 188.121.64.21 169.85 2a00:1300:0:1:0:0:0:15 162.89 -6.96 
ns2.piratpartiet.se 194.14.56.166 164.94 2001:67c:27f8:1a0:0:0:0:166 157.98 -6.96 
ns1.dnspartner.de 91.184.32.34 149.05 2a01:198:0:1:0:0:0:34 142.11 -6.94 
ns10.superhost.pl 91.199.22.17 172.16 2a02:1778:4:0:0:0:22:17 165.22 -6.94 
ns2.naukanet.ru 84.47.177.77 187.92 2a02:bc8:0:0:0:0:0:fffe 180.99 -6.94 
ns1.comendosystems.com 89.104.219.180 160.28 2a01:77c0:0:f003:0:0:180:53 153.34 -6.94 
authns1.ngdc.net 217.116.224.2 160.16 2001:1448:0:a800:0:0:0:53 153.23 -6.93 
ns1.fiberdirekt.net 77.72.96.1 164.55 2a02:470:0:0:0:0:0:1 157.62 -6.93 
ns2.alltele.se 85.8.31.212 164.72 2a02:7b8:0:8002:0:0:0:4 157.79 -6.93 
ns2.whizcom.se 79.99.1.6 164.57 2a02:750:7:0:0:0:0:6 157.63 -6.93 
ns2.videoplaza.org 46.226.153.253 164.88 2a01:a100:a:531:0:0:0:253 157.95 -6.93 
gdns04.cygate.fi 81.20.224.186 174.61 2001:67c:110:4:0:0:0:14 167.68 -6.93 
pdns1.dtip.de 178.16.49.2 149.22 2a04:2100:0:200:0:0:0:53 142.3 -6.92 
ns1.piratpartiet.se 194.14.56.165 164.95 2001:67c:27f8:1a0:0:0:0:165 158.04 -6.92 
center-n.mcbone.net 194.97.3.4 149.4 2001:748:100:6:0:0:0:10 142.5 -6.9 
ns.dan.is 82.148.225.245 148.46 2a00:1b98:1:0:20c:29ff:fe83:d782 141.56 -6.9 
c.ns.norrs.no 134.90.145.106 170.06 2a02:20c8:2120:0:0:0:0:2 163.16 -6.9 
ns-soa.darenet.dk 130.226.1.4 160.17 2001:878:0:100:0:0:0:4 153.28 -6.89 
ns1.videoplaza.org 46.226.152.253 164.95 2a01:a100:a:500:0:0:0:253 158.06 -6.89 
ns1.marinter.com.br 189.84.80.35 182.15 2804:c8:1:0:0:0:0:35 175.26 -6.89 
ns2.ipv6.31173.se 193.138.219.2 160.98 2a03:1b20:1:f401:0:0:1:1 154.1 -6.88 
ns2.marinter.com.br 189.84.80.36 182.11 2804:c8:1:0:0:0:0:36 175.22 -6.88 
ns1.gratisdns.dk 109.238.48.13 159.99 2a02:9d0:3002:1:0:0:0:2 153.13 -6.87 
cndns01.citynetwork.se 91.123.193.251 173.21 2a00:16d8:0:4:0:0:0:251 166.34 -6.87 
a.ns.netic.dk 77.243.50.203 165.95 2a03:dc80:0:f136:0:0:0:203 159.09 -6.86 
ns2.comendosystems.com 89.104.195.12 160.96 2a01:77c0:3:1:0:0:12:53 154.09 -6.86 
b.root.lu 83.243.8.3 157.99 2a01:608:0:0:0:0:0:4 151.14 -6.85 
dns2.internet2.edu 192.52.179.250 71.07 2001:468:c07:4:0:0:0:250 64.22 -6.85 
ns2.sim-networks.com 93.158.210.5 147.43 2a00:1ca8:aa:0:0:0:0:4 140.58 -6.85 
auth01.ns.dk-hostmaster.dk 193.163.102.11 161.72 2a01:630:0:40:0:0:0:11 154.88 -6.84 
nic3.gota.net 62.80.211.4 164.72 2a02:920:1200:0:0:0:0:4 157.88 -6.84 
ns1.dgcsystems.net 217.13.225.100 167.93 2a00:d90:2:1:0:0:0:100 161.09 -6.84 
ns2.excellent-servers.se 178.236.64.98 166.14 2a02:1610:1:1001:0:0:0:98 159.3 -6.84 
ns3.dfri.se 171.25.193.11 164.64 2001:67c:289c:0:0:0:0:11 157.8 -6.84 
pdns0.dtip.de 178.16.48.2 149.11 2a04:2100:0:100:0:0:0:53 142.27 -6.84 
ns.internic.at 212.126.64.1 166.66 2001:4100:0:64:0:0:0:1 159.84 -6.83 
ns3.vkontakte.ru 93.186.238.24 176.33 2a00:bdc0:ff:3:0:0:0:2 169.51 -6.82 
dns.mcbone.net 194.97.3.2 149.31 2001:748:100:5:0:0:0:10 142.5 -6.81 
ns2.dgcsystems.net 217.13.225.120 167.11 2a00:d90:2:2:0:0:0:120 160.3 -6.81 
ns1.kasperskylabs.net 195.122.169.44 154.87 2001:4c08:2006:0:0:0:0:4 148.06 -6.81 
ns2.rackplace.de 193.242.211.250 147.25 2001:67c:2ae8:108:0:0:0:250 140.44 -6.81 
ns.she.de 212.21.161.64 156.45 2a00:a980:0:0:0:0:0:53 149.66 -6.8 
ns2.frobbit.se 85.30.129.39 161.65 2a02:80:3ffe:0:0:0:0:39 154.87 -6.78 
ams.sns-pb.isc.org 199.6.1.30 145.8 2001:500:60:0:0:0:0:30 139.03 -6.77 
dns2.akis.at 62.80.209.44 173.71 2a02:920:318f:0:0:0:0:44 166.93 -6.77 
ns.coltex.nl 82.94.161.130 146.08 2001:888:2087:33:0:0:0:130 139.31 -6.77 
ns-1.bytesnet.nl 194.169.248.14 149.64 2001:7f8:31:141:0:0:2:2 142.89 -6.76 
ns2.via.de 194.97.173.174 149.64 2a01:9820:1:0:0:0:0:8 142.88 -6.76 
ns1.digires.net 93.157.1.14 147.64 2001:67c:54:3:0:0:0:6 140.89 -6.75 
ns1.excellent-servers.se 178.236.72.66 166.43 2a02:1610:0:1001:0:0:0:66 159.68 -6.75 
ns1.cluenet.de 195.20.121.6 149.65 2001:1440:201:101:0:0:0:6 142.9 -6.74 
v6ns1.go-ipv6.eu 85.158.5.178 154.83 2a00:12e8:0:300:0:0:0:fffe 148.09 -6.74 
third-dns.de 193.227.234.52 163.06 2001:4ce8:ff53:0:0:0:234:52 156.32 -6.74 
kirdan.nask.net.pl 195.187.244.8 168.82 2001:a10:40:ffff:0:0:0:2 162.09 -6.73 
a.ns.aalderingict.net 212.79.224.98 147.18 2001:968:1100:0:0:0:0:2 140.45 -6.73 
ns2.tobrunet.ch 178.62.204.237 146.19 2a03:b0c0:2:d0:0:0:1dd:c001 139.46 -6.73 
ns3.netnorth.co.uk 82.148.229.7 148.26 2a00:1b98:1:4:0:0:0:53 141.54 -6.72 
ns2.sinew.nl 178.251.121.11 146.11 2a02:1768:0:1:0:0:53:1 139.39 -6.72 
ns.microfap.net.br 131.108.123.2 196.04 2804:1cc0:53:0:0:0:0:2 189.32 -6.72 
ns1.oxilion.nl 93.186.179.180 148.14 2a00:d10:0:0:0:0:53:1 141.43 -6.71 
ns3.naukanet.ru 85.91.99.99 187.94 2a02:bc8:0:0:0:0:0:ffff 181.23 -6.71 
ns1.eushells.com 193.200.90.90 159.27 2001:67c:564:0:0:0:0:11 152.56 -6.71 
gen1.alkmaar.nl 93.93.121.75 147.45 2a02:2738:1:1:0:0:0:4b 140.74 -6.71 
ns1.networkconcepts.nl 89.106.162.2 146.54 2a00:1bc8:1:1:0:0:0:2 139.83 -6.71 
ns2.wnet.ua 217.20.160.162 184.31 2a01:6b0:0:7:0:0:0:2 177.62 -6.69 
ns2.oxilion.nl 93.186.184.50 149.28 2a00:d10:3:0:0:0:53:2 142.59 -6.69 
ns1.netzhaus.ag 80.86.2.250 160.36 2a03:b480:0:2:0:0:0:2 153.66 -6.69 
dns2.dns.imagine.ie 87.232.1.41 150.01 2a01:268:4:0:0:0:0:41 143.32 -6.69 
s-dns.irz42.net 212.12.50.130 161.11 2a00:14b0:4200:3280:0:0:0:130 154.42 -6.68 
ns2.keensystems.net 185.42.8.69 145.98 2a01:5860:1000:0:0:0:69:1 139.3 -6.68 
ns4.as41887.it 94.228.142.168 147.08 2a00:d01:ff:905:94:228:142:168 140.4 -6.67 
ns3.sitebytes.nl 80.69.85.30 146.01 2a01:7c8:c041:1029:0:0:0:1 139.35 -6.66 
ns1.unicycle.net 104.153.180.1 146.14 2620:11c:a000:0:0:0:0:1 139.48 -6.66 
ns.eatserver.nl 195.20.8.100 145.78 2001:67c:28fc:a:0:0:0:a 139.14 -6.65 
dns1.dns.imagine.ie 87.232.1.40 150.03 2a01:268:4:0:0:0:0:40 143.38 -6.65 
ns1.keensystems.eu 185.42.10.69 146.18 2a01:5860:9000:0:0:0:69:1 139.53 -6.65 
ns1.atom86.net 95.142.96.134 146.33 2a00:1188:6:0:0:0:0:5 139.69 -6.64 
ns1.ctnet.ad.jp 210.166.32.130 120.75 2001:2a8:0:30:0:0:8053:1 114.11 -6.64 
ns3.cyso.net 46.23.87.194 145.92 2a03:6000:1002:1002:0:0:0:53 139.28 -6.64 
ns1.high5.nl 46.23.80.23 146 2a03:6000:800:0:0:0:0:23 139.37 -6.63 
ns3.nerdnet.nl 217.170.15.10 145.93 2a02:10:100:0:0:0:0:200 139.31 -6.63 
ns3.snel.com 77.72.147.249 146.1 2a01:7c8:aaae:1e2:0:0:0:2 139.47 -6.63 
ns3.unicycle.net 104.153.182.1 169.87 2620:11c:a002:0:0:0:0:1 163.25 -6.62 
ns1.computel.nl 83.137.20.10 149.39 2001:4038:0:20:0:0:0:10 142.78 -6.61 
ns3.info.nl 87.233.14.194 146.1 2001:990:0:2291:2:953:0:278 139.5 -6.61 
nsauth2.sara.nl 85.90.65.170 146.32 2001:4d60:0:5002:0:0:0:2 139.71 -6.61 
ns2.vircon.eu 31.193.104.31 147.08 2a00:45c0:104:104:31:0:0:1 140.47 -6.61 
ns1.as41887.nl 94.228.129.129 145.94 2a00:d00:ff:129:94:228:129:129 139.34 -6.61 
ns3.nxs.nl 193.189.134.2 146.21 2001:67c:1a4:0:0:0:53:1 139.61 -6.6 
ns3.serverius.eu 93.158.217.170 147.85 2a00:1ca8:aaa:1:0:0:0:170 141.25 -6.6 
ns1.cyso.nl 109.235.73.249 145.82 2a01:518:ffff:4020:0:0:53:1 139.22 -6.6 
ns2.dnstools.nl 81.26.208.160 146.05 2a02:728:e:758:0:0:0:160 139.45 -6.6 
ns01.recte-it.nl 77.72.148.29 146.08 2a01:7c8:aaae:339:0:0:0:1 139.48 -6.6 
ns3.edrive.cz 37.252.120.86 146.05 2a02:2770:5:0:21a:4aff:fe90:c1ff 139.44 -6.6 
rdns2.gakijken.net 46.243.24.7 146 2a00:1fb8:1:0:0:0:1:20 139.4 -6.6 
ns5.infracom.nl 94.247.75.5 146.12 2a02:ca0:1:0:0:0:0:5 139.53 -6.59 
ns1.sinew.nl 178.251.120.11 146.1 2a02:1768:0:0:0:0:53:1 139.51 -6.59 
apns01.qsit.nl 37.208.112.16 147.03 2a00:c7c0:0:0:0:0:0:16 140.44 -6.59 
ns1.dnstools.nl 81.26.219.100 145.93 2a02:728:e:66:0:0:0:100 139.33 -6.59 
dns.via.de 62.104.56.8 150.57 2a01:9820:2:0:0:0:0:8 143.98 -6.59 
ns3.oxilion.net 213.206.97.203 146.1 2001:898:2000:1000:0:0:0:5 139.52 -6.58 
ns2.high5.nl 46.23.80.24 145.94 2a03:6000:800:0:0:0:0:24 139.36 -6.58 
ns03.recte-it.com 195.60.213.90 147.33 2001:968:132:365:195:60:213:90 140.76 -6.58 
ns3.hostline.lt 217.12.208.118 147.58 2a00:1ca8:a7:0:0:0:0:1c7 141 -6.58 
nsauth1.signet.nl 217.21.244.30 146.34 2001:4cb8:0:7:0:0:53:1 139.76 -6.58 
ns1.6core.net 94.142.241.53 145.74 2a02:898:52:1:0:0:0:1 139.17 -6.57 
ns1.proserve.nl 80.84.224.85 147.21 2001:828:101:1:0:0:6:2 140.64 -6.57 
ns0.businessconnect.nl 46.183.250.53 145.67 2a01:8800:0:0:0:0:0:53 139.1 -6.57 
ns1.businessconnect.nl 80.69.66.121 146.07 2a01:7c8:c002:1869:0:0:0:53 139.5 -6.57 
ns1.tilaa.nl 164.138.25.68 146.03 2a02:2770:0:0:21a:4aff:fecc:592f 139.46 -6.57 
eomer.nask.net.pl 193.59.201.24 168.72 2001:a10:c0:ffff:0:0:0:2 162.16 -6.56 
ns0.coloclue.net 94.142.247.18 146.26 2a02:898:0:200:0:0:1:53 139.71 -6.56 
ns2.burstfire.net 82.148.229.103 148.27 2a00:1b98:1:bf:0:0:0:103 141.71 -6.56 
ns2.server.eu 85.119.243.5 149.4 2a00:e760:100:f:8:1113:0:1 142.83 -6.56 
ns1.overthewire.com.au 203.18.94.1 172.51 2402:c00:0:2:3:4:5:6 165.95 -6.56 
ns1.eqdc.nl 193.33.134.250 147.15 2a00:5140:53:0:0:0:0:1 140.59 -6.56 
b.ns14.net 217.160.113.32 151.34 2a01:488:2000:c02:83:169:55:5 144.78 -6.56 
ns2.unicycle.net 104.153.181.1 145.94 2620:11c:a001:0:0:0:0:1 139.38 -6.56 
ns-auth-3.redhosting.nl 85.255.218.21 146.08 2a00:f80:3:0:0:0:0:5 139.53 -6.55 
ns2.atom86.net 95.142.97.97 146.69 2a00:1188:6:1:0:0:0:5 140.14 -6.55 
ns3.proserve.nl 212.204.198.85 146.09 2001:898:2000:1a:0:0:0:15 139.54 -6.55 
ns3.caveo.nl 141.138.139.110 146.1 2a01:7c8:aaaa:164:0:0:0:1 139.56 -6.54 
ns2.cyso.eu 93.94.227.172 145.86 2a01:518:ffff:4020:0:0:53:2 139.32 -6.54 
ns1-auth.ivm-nl.net 185.68.175.6 146.85 2a03:2ca0:0:0:0:0:1:6 140.31 -6.54 
ns1.u-servers.net 84.53.82.82 146.97 2a02:120:0:0:0:0:1:53 140.44 -6.53 
b.ns.aalderingict.net 89.105.202.6 147.2 2001:968:1200:0:0:0:0:2 140.67 -6.53 
erebus.udo.edu.ve 190.168.128.12 123.38 2800:a018:732:100:0:0:0:12 116.85 -6.53 
ns2.speedxs.net 109.109.120.88 145.55 2a02:988:2:787:22:0:53:1 139.02 -6.53 
ns1.ipv6.31173.se 193.138.216.2 160.99 2a03:1b20:1:f101:0:0:1:1 154.47 -6.52 
p-dns.irz42.net 192.76.134.30 161.01 2a00:14b0:4200:8600:0:0:0:30 154.49 -6.52 
ns3.bhosted.nl 217.148.163.138 147.32 2001:15c8:0:5:0:0:0:5 140.8 -6.52 
ns2.eatserver.nl 195.20.11.100 145.62 2001:67c:28fc:f:0:0:0:f 139.1 -6.51 
ns2.routed.org 108.61.175.42 141.22 2001:19f0:7400:8444:0:0:0:64 134.71 -6.51 
ns.dan.me.uk 192.146.137.10 147.86 2001:67c:26b4:7:21e:bff:fec7:87a 141.35 -6.51 
garrison.globeorg.no 79.161.122.14 170.14 2001:67c:590:f097:0:0:0:14 163.63 -6.51 
ns1.worldstream.nl 93.190.136.10 147.04 2a00:7c80:0:0:0:0:0:3 140.53 -6.51 
ns4.unicycle.net 104.153.183.1 169.67 2620:11c:a003:0:0:0:0:1 163.17 -6.51 
ns5.netnorth.net 82.148.227.7 148.07 2a00:1b98:1:2:53:0:0:5 141.57 -6.5 
ns2.fusixnetworks.eu 94.142.240.133 145.78 2a02:898:0:20:0:0:1:1 139.28 -6.5 
ns1.konstant.no 193.138.6.10 169.87 2001:67c:14d0:0:0:0:0:10 163.36 -6.5 
ns2-auth.ivm-nl.net 185.68.174.6 146.81 2a03:2ca0:0:0:0:0:2:6 140.31 -6.5 
ns3-i.rollernet.net 176.58.89.17 146.27 2a00:dd80:3c:0:0:0:0:1e 139.79 -6.49 
ns.qx.net 64.191.128.5 68.06 2607:f100:0:128:0:0:0:5 61.57 -6.49 
dns2.lynet.de 212.108.161.2 153.55 2a02:358:9:1:0:0:0:2 147.06 -6.49 
ns0.transip.net 80.69.67.67 145.9 2a01:7c8:a:0:0:0:0:53 139.41 -6.49 
ns0.relaix.net 93.159.248.4 154.49 2a00:fe0:0:2:0:0:0:301 148 -6.48 
ns1.transip.nl 80.69.69.69 145.89 2a01:7c8:b:0:0:0:0:53 139.42 -6.48 
ns1.omni.net.au 203.143.64.11 166.92 2400:6800:0:0:0:0:0:11 160.45 -6.47 
ns1.stejtech.net 83.140.31.182 165.5 2001:16d8:c001:2073:0:0:0:5311 159.03 -6.47 
ns3.luthersem.edu 208.82.48.11 74.65 2620:e:0:10:0:0:0:11 68.18 -6.47 
decsys.vsb.cz 158.196.149.9 165.13 2001:718:1001:149:0:0:0:9 158.68 -6.46 
ns1.global-datacenter.nl 79.143.214.4 147.5 2a00:1280:8003:100:79:143:214:4 141.04 -6.46 
ns1colo3.triple-it.nl 80.69.66.173 145.81 2a01:7c8:c002:841:0:0:66:67 139.35 -6.46 
auth10.dns.internl.net 217.149.192.4 151.6 2a01:3a8:100:2:0:0:4:53 145.15 -6.45 
ns3.sixxs.net 213.204.193.2 145.87 2001:960:800:0:0:0:0:2 139.42 -6.45 
ns2.transip.eu 37.97.255.53 146.62 2a01:7c8:c:0:0:0:0:53 140.18 -6.45 
ns3.as41887.io 213.206.89.190 146.1 2001:898:2000:c:213:206:89:190 139.65 -6.45 
ns.hoofddorp.luna.net 212.204.207.221 145.96 2001:898:2000:1e:212:204:207:221 139.52 -6.44 
ns1.we-dare.net 217.148.160.2 147.39 2001:15c8:0:1:0:0:0:2 140.95 -6.44 
ns2.caveo.nl 81.18.161.2 147.68 2001:1aa8:2:161:0:0:0:2 141.23 -6.44 
srv.vert.no 91.205.184.10 169.73 2a02:20c8:10:0:0:0:0:2 163.28 -6.44 
ns.wnet.ua 217.20.160.161 184.37 2a01:6b0:0:7:0:0:0:3 177.94 -6.43 
ns2.netground.com 87.233.146.211 145.86 2001:990:0:2161:0:0:0:211 139.44 -6.43 
ns3.netricity.nl 93.174.204.148 145.97 2a02:1720:1:204:0:0:0:148 139.55 -6.43 
ns3.its-webhosting.nl 80.84.244.142 147.04 2001:828:1152:100:8e:0:0:1 140.61 -6.43 
ns3.as24875.com 89.105.204.167 147.12 2001:968:47:0:0:0:0:200 140.69 -6.43 
ns.xs4all.nl 194.109.6.67 145.84 2001:888:0:7:0:0:0:77 139.42 -6.42 
ns1.backbone.is 85.195.194.128 156.45 2001:4b28:1:12:230:48ff:fe7f:48d6 150.03 -6.42 
ns2.slave-ns.de 213.128.134.241 155.72 2001:868:100:180:0:0:0:4 149.3 -6.42 
ns3.netground.eu 80.84.236.211 145.76 2001:828:101:2248:0:0:0:211 139.34 -6.42 
rdns2.excello.cz 195.113.44.11 158.64 2001:718:1e03:200:0:0:0:11 152.22 -6.42 
helsinki.provision.ro 195.234.177.226 178.39 2001:67c:154:3:0:0:0:226 171.96 -6.42 
ns1.ncni.se 91.216.111.20 164.84 2001:67c:19c:1:0:0:0:2 158.43 -6.42 
ns2.xs4all.nl 194.109.9.100 145.8 2001:888:0:8:0:0:0:88 139.39 -6.41 
auth1.ns.webslice.eu 195.190.0.40 146.09 2001:67c:24b4:0:0:0:5:53 139.68 -6.41 
ns1.bhosted.nl 94.124.120.52 147.74 2a02:9e0:2000:0:0:0:0:8 141.33 -6.41 
dns1.nedzone.nl 217.170.1.1 147.68 2a02:990:233:0:0:0:0:2 141.28 -6.4 
ns2.eqdc.nl 193.33.135.250 147.2 2a00:5140:53:0:0:0:0:2 140.8 -6.4 
nlns.globnix.net 94.142.241.91 145.85 2a02:898:31:0:0:0:53:0 139.46 -6.39 
apns02.qsit.eu 37.208.112.17 146.98 2a00:c7c0:0:0:0:0:0:17 140.6 -6.38 
nms.cyf-kr.edu.pl 149.156.1.3 175.89 2001:6d8:0:1:0:0:a:3 169.52 -6.37 
ns4.netnorth.co.uk 82.148.224.254 148.13 2a00:1b98:1:0:0:0:0:53 141.78 -6.36 
nsa.ces.net 195.113.144.205 158.28 2001:718:1:1:0:0:144:205 151.92 -6.36 
b.ns.netic.dk 77.243.50.205 166.21 2a03:dc80:0:f136:0:0:0:205 159.84 -6.36 
ns2.zeelandnet.nl 62.238.255.69 149.45 2a02:f68:0:cf3:6e73:0:0:2 143.09 -6.36 
ns1.directvps.nl 178.21.112.10 146.24 2a02:2308:0:0:0:0:0:10 139.88 -6.35 
ns1.nxs.nl 217.115.192.21 146.31 2001:14a0:0:3:0:0:53:1 139.96 -6.35 
nsa.cesnet.cz 195.113.144.228 158.39 2001:718:1:101:0:0:144:228 152.04 -6.35 
ns1.as24875.nl 89.105.204.168 147.1 2001:968:47:0:0:0:0:201 140.74 -6.35 
a.ns.meerval.net 83.247.10.51 146.98 2001:9e0:803:99:0:0:0:51 140.63 -6.34 
ns01.r-iv.nl 91.238.154.36 147.29 2001:67c:281c:69:0:0:0:36 140.96 -6.33 
ns1.unilogicnetworks.net 62.133.192.53 148.32 2001:4128:6135:210:250:56ff:feb6:23 142 -6.32 
ns2.computel.nl 83.137.17.10 149.33 2001:4038:0:17:0:0:0:10 143.02 -6.32 
ns2.nxs.nl 217.115.193.2 146.06 2001:14a0:0:2:0:0:53:2 139.74 -6.32 
ns1.networking4all.com 213.249.65.53 146.05 2a01:448:1:0:0:0:65:53 139.72 -6.32 
ns2.freednsserver.net 95.85.22.186 146 2a03:b0c0:0:1010:0:0:2d:6001 139.68 -6.32 
ns1.rackplace.de 193.242.210.12 147.26 2001:67c:2ae8:100:0:0:0:12 140.95 -6.31 
ns3.qweb.co 37.34.57.172 146.01 2a01:7c8:aaad:22f:0:0:0:1 139.7 -6.31 
ns2.hi3gaccess.se 80.251.192.245 166.5 2a02:aa0:0:0:0:0:0:54 160.2 -6.3 
ns2.ospito.net 46.17.15.250 147.19 2a02:2870:c002:1:0:0:0:11 140.89 -6.3 
ns4.bhosted.nl 193.189.139.197 146.82 2001:7b8:1119:baa:0:0:0:4 140.52 -6.3 
rdns2.nucleus.be 188.93.153.79 149.35 2a03:a800:e:0:0:0:0:5 143.05 -6.3 
ns1.server.eu 77.95.248.206 147.25 2a00:1478:20:f:8:772:0:1 140.96 -6.29 
ns1.omc.net 212.77.224.2 153.72 2a02:2800:0:0:0:0:3:1 147.43 -6.29 
dns3.home.pl 95.211.105.225 154.24 2001:1af8:4050:a003:1:0:0:1 147.97 -6.28 
ns2.we-dare.net 217.148.160.3 147.6 2001:15c8:0:1:0:0:0:3 141.32 -6.28 
ns6.leaseweb.net 85.17.128.55 148.82 2001:1af8:4100:1:0:0:0:6 142.54 -6.28 
ns.coredns.org 31.3.105.133 146.78 2a03:7900:105:31:3:105:133:1 140.51 -6.27 
ns1.openit.de 217.69.65.35 149.02 2001:aa8:fffe:0:0:0:0:2 142.76 -6.26 
ns.ipnw.net 202.245.31.138 102.21 2001:df0:43:1:0:0:0:138 95.95 -6.26 
ns1.lexmedia.ro 89.35.7.4 178.86 2a02:13f0:8000:ffff:0:0:0:1 172.6 -6.26 
ns0.x-net.be 81.4.124.203 147.04 2a00:d880:3:1:0:0:4dfb:c50 140.78 -6.26 
dns01.level27.be 193.104.8.162 149.65 2a02:5b40:4:210:0:0:c168:8a2 143.4 -6.25 
ns2.foxtel.net.au 202.80.70.4 166.67 2405:7f00:3250:a:0:1:3039:53 160.42 -6.25 
nssecauth2.tuxis.net 37.252.127.145 145.87 2a02:2770:9:0:21a:4aff:fe44:7540 139.62 -6.25 
auth20.dns.internl.net 217.149.201.5 146.45 2a01:3a8:200:2:0:0:5:53 140.22 -6.23 
ns2.sitebytes.nl 62.197.128.12 145.82 2a03:8b80:a:0:0:0:0:53 139.58 -6.23 
atlas.udo.edu.ve 150.186.64.10 123.29 2800:a018:732:101:0:0:0:10 117.06 -6.23 
ns2.as31731.net 89.200.204.2 148.74 2001:67c:6b8:101:0:0:0:2 142.5 -6.23 
ns1.eurid.eu 91.220.191.220 146.28 2001:67c:40:1:0:0:0:220 140.06 -6.22 
ns1.sitebytes.nl 62.197.128.11 145.77 2a03:8b80:b:0:0:0:0:53 139.55 -6.22 
ns2.tsinet.ru 217.197.255.2 193.92 2a00:1390:1:0:0:0:0:2 187.7 -6.22 
ans1.netsign.net 217.115.3.242 159.67 2a00:1328:e000:448:0:0:0:53 153.46 -6.21 
ns3.infracom.nl 94.247.73.3 145.86 2a02:ca0:2:0:0:0:0:3 139.65 -6.21 
v2.pcextreme.nl 217.115.199.215 146.25 2001:14a0:300:4:0:0:0:53 140.05 -6.21 
ns2.netfilter.com.au 124.158.18.153 159.04 2401:8c00:0:6:0:0:0:153 152.85 -6.2 
ns1.hype.nl 94.124.141.206 147.71 2a00:dc8:2:a134:0:0:53:1 141.51 -6.2 
auth01.nianet.dk 152.115.84.170 163.24 2a02:188:10c:5:0:0:0:2 157.04 -6.2 
ns1.net-art.cz 188.130.248.200 191.82 2a00:14d0:0:20:0:0:0:2 185.63 -6.19 
ns1.fusixnetworks.net 149.210.158.53 146.1 2a01:7c8:aab2:562:0:0:0:1 139.91 -6.19 
ns1.as31731.net 89.200.203.2 148.71 2001:67c:6b8:100:0:0:0:2 142.52 -6.19 
ns2.backbone.is 85.195.195.132 156.51 2001:4b28:1:13:230:48ff:fe7f:44cb 150.33 -6.18 
tumler.interpost.no 139.112.1.31 172.09 2a02:9c8:0:806:0:0:0:31 165.91 -6.18 
ns1.vircon.nl 93.157.136.30 148.88 2001:67c:114:136:30:0:0:1 142.7 -6.18 
ns3.omni.net.au 203.143.64.13 166.74 2400:6800:0:0:0:0:0:13 160.57 -6.18 
auth02.nianet.dk 77.233.240.209 159.76 2a02:188:2:d5:0:0:0:3 153.57 -6.18 
ns2.vo.lu 80.90.44.40 152.64 2001:1610:0:3:0:0:0:40 146.47 -6.17 
auth01.dns.acceleratedconnections.com 208.113.63.7 67.01 2606:6200:1:0:0:0:0:1 60.84 -6.17 
able.enuv.eu 91.227.249.15 169.93 2001:67c:27ec:249:0:0:0:15 163.77 -6.17 
nssecauth1.tuxis.net 31.3.104.54 146.85 2a03:7900:2:0:31:3:104:54 140.68 -6.17 
ns2.tilaa.nl 164.138.26.68 145.84 2a02:2770:3:0:21a:4aff:fe26:a366 139.68 -6.16 
ns3.as60081.net 176.58.89.145 146.36 2a00:dd80:3c:0:0:0:0:8fc 140.19 -6.16 
ns2.vkontakte.ru 93.186.224.100 176.76 2a00:bdc0:ff:2:0:0:0:2 170.6 -6.15 
dns1.lynet.de 212.108.160.1 154.98 2a02:358:1:1:0:0:0:1 148.83 -6.15 
ns.veroline.ru 91.151.176.18 180.42 2a01:8380:0:0:0:0:0:18 174.27 -6.15 
ns1.netfilter.com.au 124.158.18.152 159.05 2401:8c00:0:6:0:0:0:152 152.93 -6.13 
ns1.vo.lu 85.93.210.80 152.71 2001:1610:0:6:0:0:0:80 146.58 -6.13 
ns-foo.linpro.net 87.238.32.254 174.48 2a02:c0:1001:1:0:0:0:2 168.35 -6.12 
ns1.pri-dns.de 212.123.96.100 155.42 2a01:138:101:1:0:0:0:2 149.29 -6.12 
ns.zeelandnet.nl 212.115.192.100 148.78 2a02:f68:0:cf4:6e73:0:0:3 142.67 -6.12 
ns1.netricity.nl 93.174.200.169 146.06 2a02:1720:1:200:0:0:0:169 139.94 -6.11 
ns02.marya.ru 91.226.148.28 211.24 2a02:4680:1b:ffff:0:0:0:8 205.13 -6.11 
ns2.eenet.ee 193.40.0.12 181.51 2001:bb8:2001:0:0:0:0:12 175.41 -6.1 
auth0.wayport.net 216.12.255.1 50.5 2001:4b8:2:101:0:0:0:602 44.4 -6.1 
ns2.zavolga.net 91.203.125.2 200.12 2a03:e400:0:0:0:0:0:3 194.02 -6.1 
ns3.sintact.nl 94.142.242.194 146.34 2a02:898:148:0:0:0:0:194 140.24 -6.1 
ns61.tca.net.br 186.193.170.233 202.69 2804:33c:1001:0:186:193:160:153 196.59 -6.1 
avalon.iks-jena.de 217.17.192.66 162.23 2001:4bd8:0:104:217:17:192:66 156.13 -6.09 
nsauth02.solcon.nl 212.45.35.15 147.33 2001:9e0:4:35:0:0:0:15 141.25 -6.08 
info.cyf-kr.edu.pl 149.156.4.11 176.38 2001:6d8:0:4:0:0:0:11 170.3 -6.08 
nsauth1.betterbe.com 95.130.232.160 148.09 2a02:b70:0:520:0:0:0:53 142.03 -6.06 
dns2.nedzone.nl 83.137.193.83 147.11 2a02:990:233:0:0:0:0:3 141.06 -6.06 
ns1.iaf.nl 80.89.224.64 148.46 2a00:11f8:1:100:0:0:0:40 142.41 -6.05 
ns01.com 83.140.98.6 165.48 2001:16d8:10:8:0:0:0:2 159.43 -6.05 
dns2.fullrate.dk 90.185.0.158 167.85 2a02:980:1:6:0:0:0:2 161.8 -6.05 
ns1.sintact.nl 83.247.10.3 147.38 2001:9e0:803:0:0:0:0:3 141.35 -6.03 
ns2.infomir.com.ua 79.142.192.130 177.87 2a03:8500:0:5:0:0:0:130 171.85 -6.02 
ns3.faelix.net 46.227.203.53 144.89 2002:2ee3:ca35:0:0:0:0:35 138.88 -6.01 
ns1.bitency.net 37.72.98.98 147.57 2a00:8240:1:0:0:0:0:5 141.56 -6.01 
durinn.rhnet.is 130.208.16.20 179.63 2a00:c88:10:16:0:0:0:20 173.63 -6 
dvalinn.rhnet.is 130.208.16.21 179.84 2a00:c88:10:16:0:0:0:21 173.84 -6 
ns.eenet.ee 193.40.56.245 177.36 2001:bb8:0:0:0:0:0:1 171.36 -6 
ns3.restena.lu 158.64.12.45 149.31 2001:a18:6:2:0:0:0:45 143.31 -6 
ns2.qx.net 64.191.128.15 68.25 2607:f100:0:128:0:0:0:15 62.25 -6 
gen3.alkmaar.nl 85.158.202.253 145.99 2a01:518:1:6:1:0:0:3 140 -5.99 
ns03.com 85.112.170.62 168.12 2a01:6d0:1:0:0:0:0:2 162.14 -5.98 
nsauth03.solcon.nl 212.45.37.15 147.24 2001:9e0:4:32:0:0:1:15 141.28 -5.97 
ns1.vitroconnect.de 89.187.208.105 155.9 2a00:e180:cafe:3:0:0:0:53 149.92 -5.97 
ns2.sfdata.ru 77.95.132.50 188.16 2a00:1b68:1:0:0:0:0:a 182.2 -5.96 
salzburg.provision.ro 195.234.177.227 178.47 2001:67c:154:3:0:0:0:227 172.51 -5.95 
ns1.andymillar.net 91.233.83.198 138.61 2001:67c:1530:5:0:0:0:4 132.69 -5.92 
ns3.csiro.au 150.229.194.5 204.92 2405:b000:d00:0:0:0:0:5 199.02 -5.9 
ns5.leaseweb.nl 83.149.64.123 149.21 2001:1af8:3100:a006:3:0:0:53 143.31 -5.9 
dns1.kielcetechnologypark.net 91.234.187.58 170.98 2001:67c:1b8c:a:0:0:0:58 165.09 -5.89 
ns3.andymillar.net 91.233.83.198 138.58 2001:67c:1530:5:0:0:0:4 132.71 -5.87 
dnsauth001.dg-w.de 185.22.44.49 148.02 2a00:6020:100:0:0:0:0:2 142.15 -5.87 
a.microfap.net.br 131.108.123.2 195.75 2804:1cc0:53:0:0:0:0:2 189.89 -5.86 
chico.rediris.es 130.206.1.3 178.06 2001:720:418:caf1:0:0:0:3 172.21 -5.85 
auth02.ns.td-fn.net 217.24.194.130 161.07 2a02:590:1:1:0:0:0:130 155.23 -5.84 
ryfylke.hesbynett.no 81.29.32.131 180.48 2a03:9a00:0:3:0:0:0:131 174.64 -5.84 
dns2.euron.pl 193.151.55.110 170.9 2a03:f980:a:2:0:0:0:d2 165.06 -5.83 
ns2.vitroconnect.de 89.187.208.53 150.82 2a00:e180:fffd:2:0:0:0:53 145 -5.82 
ns2.hyp.net 78.129.173.18 139.01 2001:1b40:5600:1900:0:0:0:2 133.19 -5.82 
dns2.ownit.se 84.246.88.20 160.28 2a01:3b8:0:2:0:0:0:20 154.47 -5.81 
auth02.dns.acceleratedconnections.com 208.113.63.39 67.26 2606:6200:1:1:0:0:0:1 61.45 -5.8 
ns0.progtech.ru 62.117.85.58 188.59 2a03:d700:beef:face:0:0:0:101 182.79 -5.8 
2.rdns.us 198.52.160.40 139.13 2607:bd00:100:0:0:0:6c02:99df 133.33 -5.79 
ns2.silweb.pl 157.158.0.2 175.97 2a01:1d8:0:0:0:0:0:2 170.2 -5.78 
ns2.twojastrona.pl 193.106.219.6 169.84 2001:a10:22:d6:0:0:0:53 164.06 -5.78 
NS2.IPSYSTEMSLTD.COM 198.52.160.40 139.12 2607:bd00:100:0:0:0:6c02:99df 133.35 -5.77 
dns2.raiffeisen.net 62.146.43.100 155.26 2a01:138:b009:4:0:0:0:100 149.49 -5.76 
ns1.resilans.se 194.14.3.53 164.84 2a01:280:1:0:0:0:0:53 159.09 -5.75 
int-authns-prod-2.svc.netspot.com.au 103.2.173.140 178.41 2400:7d00:0:8000:0:0:0:2 172.67 -5.75 
medusa.udo.edu.ve 150.186.64.11 123.31 2800:a018:732:101:0:0:0:11 117.56 -5.74 
beluga.interpost.no 139.117.3.30 170.09 2a02:9c8:0:803:0:0:0:30 164.36 -5.73 
ns1.nexperteam.eu 89.207.184.24 153.51 2a02:2790:0:0:0:89:2071:8424 147.8 -5.71 
ns1.qdns.pl 193.22.81.1 167.55 2001:67c:27f4:0:0:0:0:1 161.86 -5.69 
gamp-dc3.w.gamp.zgora.pl 91.224.199.217 178.85 2001:67c:25cc:1:0:0:0:217 173.16 -5.69 
ns2.dnspartner.de 178.33.39.66 150.13 2001:41d0:2:c3b4:0:0:0:66 144.45 -5.68 
ns3.agnat.pl 46.250.184.13 175.67 2a01:5e00:2:5f:0:0:0:3 169.99 -5.68 
ns4.netup.ru 89.111.146.34 190.96 2a01:d8:1:2:0:0:0:2 185.29 -5.68 
ns2.nette.pl 193.138.118.6 172.47 2a02:2928:a:0:0:0:0:6 166.8 -5.67 
pns.tinet.net 213.200.89.94 155.22 2001:668:0:1111:0:0:0:1111 149.54 -5.67 
dc01.xenium.pl 194.0.171.141 168.14 2001:67c:234c:0:0:0:a:1 162.47 -5.67 
ns.ger.airwire.ie 80.190.248.146 155.22 2a01:138:b002:1:0:0:0:1 149.56 -5.67 
dns-sec.box.nl 217.119.4.250 147.51 2a02:29b0:0:0:0:0:4:250 141.86 -5.66 
dns2.hosteam.pl 91.224.220.2 167.49 2001:67c:2044:c105:0:0:0:2 161.83 -5.65 
ns2.slaskdatacenter.com 178.19.110.12 172.03 2a02:2430:3:ffff:0:0:0:20 166.37 -5.65 
scr.ns.vistatec.ie 85.159.20.3 151.13 2a01:4d8:1:20:0:0:0:3 145.49 -5.63 
dns.ats.pl 193.106.216.8 169.51 2001:a10:22:8:0:0:0:53 163.88 -5.63 
auth2.ns.webslice.nl 95.211.103.70 151.5 2001:1af8:4040:a011:1:0:0:53 145.88 -5.62 
ns1.maverick.com.pl 194.116.252.2 175.56 2a01:5e00:0:11:0:0:0:2 169.94 -5.61 
dns.miconet.pl 195.225.36.2 172.49 2a00:1ea0:0:0:0:0:0:2 166.88 -5.61 
dns-pri.box.nl 217.119.0.250 147.42 2a02:29b0:0:0:0:0:0:250 141.81 -5.61 
ns3.namesystem.se 195.20.206.18 172.72 2a02:750:aaaa:0:0:0:0:3 167.12 -5.6 
dns2.ostnet.pl 62.133.128.20 173.99 2a02:22e0:0:0:1:0:0:20 168.41 -5.59 
ns1.nette.pl 193.138.118.3 172.48 2a02:2928:a:0:0:0:0:3 166.91 -5.57 
fdns2.tvk.wroc.pl 5.39.198.250 174.11 2a00:fbc0:1:3:0:0:0:d45 168.54 -5.57 
dns3.hosteam.pl 78.152.21.90 174.55 2a02:2a0:fffe:544:0:0:0:90 168.99 -5.56 
ns2.core.icm.edu.pl 193.219.28.51 168.07 2001:6a0:0:2002:0:0:0:51 162.5 -5.56 
ns2.wk.se 46.21.108.7 172.65 2a02:750:5:0:0:0:0:207 167.09 -5.56 
isu.dns.northernlights.gigapop.net 146.57.253.249 56 2001:468:1900:ffff:0:0:0:1 50.44 -5.56 
ns1.hostline.lt 195.12.188.86 178.93 2a00:1eb8:c000:0:0:0:0:1 173.4 -5.54 
fns2.42.pl 195.80.237.194 167.35 2a02:2978:0:0:0:a503:4209:2 161.81 -5.53 
fdns1.api.net.pl 5.39.199.2 174.16 2a00:fbc0:1:1:0:0:0:5 168.63 -5.53 
dns2.isiconnexion.nl 93.95.248.40 150.18 2a02:fe8:0:5:0:0:0:40 144.66 -5.52 
nsauth2.betterbe.com 95.130.233.6 147.7 2a02:b70:0:521:0:0:0:53 142.18 -5.52 
dc02.xenium.pl 194.0.171.142 168.37 2001:67c:234c:0:0:0:a:2 162.85 -5.51 
ns2.noc.lv 91.224.12.3 181.35 2a02:7aa0:1:0:0:0:0:3 175.83 -5.51 
ns02.stockholm.se 217.21.237.92 167.38 2a03:c780:6:228:0:0:0:11 161.87 -5.51 
sun.rediris.es 130.206.1.2 190.04 2001:720:418:caf1:0:0:0:2 184.54 -5.5 
ns1.zavolga.net 91.203.124.2 196.96 2a03:e400:0:1:0:0:0:3 191.48 -5.48 
dns.home.pl 62.129.252.30 167.87 2a02:25a8:1:0:0:0:0:31 162.41 -5.46 
ns1.core.icm.edu.pl 213.135.57.10 168 2001:6a0:0:2000:0:0:0:10 162.54 -5.46 
ns2.westcall.net 195.177.122.1 189.86 2a00:1c78:0:0:0:0:0:2 184.4 -5.46 
ns2.namesystem.se 195.238.77.18 172.76 2a02:750:aaaa:0:0:0:0:2 167.31 -5.45 
ns2.duocast.net 89.188.0.194 145.95 2a01:1b0:212:0:0:0:0:10 140.51 -5.44 
ns3.silweb.pl 157.158.0.3 175.98 2a01:1d8:0:0:0:0:0:3 170.54 -5.44 
ns2.schubergphilis.com 195.66.90.62 146.35 2001:67c:20c8:aaa0:0:0:0:62 140.91 -5.44 
ns2.qdns.pl 193.22.81.2 167.5 2001:67c:27f4:0:0:0:0:2 162.07 -5.43 
dnsauth002.dg-w.de 185.22.45.49 148.04 2a00:6020:200:0:0:0:0:2 142.62 -5.43 
dns1.supermedia.pl 212.180.140.1 167.67 2001:4c30:100:1:0:0:0:10 162.25 -5.42 
ns2.stosn.se 178.251.128.10 165.1 2001:1ba8:0:101:0:0:0:53 159.68 -5.42 
ns0.de.clara.net 213.221.90.240 148.39 2a00:1798:0:0:0:0:1:53 142.99 -5.41 
dns.i2basque.es 150.241.254.67 192.15 2a00:93c0:0:0:0:0:0:2 186.75 -5.41 
ns1.silweb.pl 157.158.0.1 175.98 2a01:1d8:0:0:0:0:0:1 170.59 -5.4 
auth21.ns.gin.ntt.net 129.250.35.230 43.26 2001:418:3ff:4:0:0:0:21 37.87 -5.39 
dns.wsisiz.edu.pl 213.135.44.40 168.12 2001:1a68:a:0:0:0:0:40 162.73 -5.39 
ns3.cbsn.cz 37.157.199.146 160.09 2a02:2b88:2:1:0:0:15a7:1 154.69 -5.39 
ns3.vyborg.ru 195.177.105.2 175.25 2001:67c:19d4:105:0:0:0:2 169.86 -5.39 
ns1.slic.com 173.245.144.5 78.93 2605:cc00:0:0:0:0:0:5 73.55 -5.38 
dc1.lan.end2end.co.nz 103.13.39.120 130.65 2001:df0:2c1:102:81a9:7994:27dc:2f6a 125.27 -5.38 
ns1.slaskdatacenter.com 178.19.104.11 172 2a02:2430:3:ffff:0:0:0:10 166.63 -5.37 
ns2.wiip.com.br 200.0.48.2 210.58 2804:17b8:0:1:0:0:0:4 205.21 -5.37 
ns4.sony.co.jp 114.179.36.146 113.85 2400:4104:400:0:0:0:0:146 108.49 -5.36 
nsa1.nxg.net.au 121.200.225.66 170.72 2401:1c00:0:103:0:0:0:2 165.37 -5.35 
ns1.ingate.de 31.47.225.46 172.29 2a02:2260:2:0:0:0:1f2f:e12e 166.95 -5.34 
ns1.cidc.com.kh 118.67.200.10 198.71 2405:aa00:1:0:0:0:0:10 193.38 -5.33 
dns2.home.pl 62.129.252.40 167.81 2a02:25a8:1:0:0:0:0:41 162.49 -5.32 
ns2.mediengruppe.ch 213.188.254.11 158.66 2001:67c:2aec:a000:0:0:2:1 153.34 -5.32 
ns3.slic.com 173.245.144.7 79.32 2605:cc00:0:0:0:0:0:7 74.01 -5.31 
ns4.servage.net 77.232.81.1 155.56 2a01:3b0:1:f9:0:0:0:ff 150.25 -5.31 
ns1.de.clara.net 212.82.240.193 148.26 2a00:1798:0:400:0:0:1:53 142.96 -5.3 
dns1.ostnet.pl 62.133.128.10 173.94 2a02:22e0:0:0:1:0:0:10 168.64 -5.3 
dc2.lan.end2end.co.nz 103.13.39.121 130.32 2001:df0:2c1:102:c55e:18e1:85cf:1754 125.02 -5.3 
ns3.satserver.nl 87.236.98.33 151.22 2a02:cc8:33:0:0:0:0:33 145.94 -5.28 
c.ns.bitcom.com.br 187.63.167.2 203.22 2804:30:1:0:0:0:0:2 197.94 -5.28 
rdns1.gakijken.net 46.243.24.6 146.13 2a00:1fb8:1:0:0:0:1:10 140.86 -5.27 
ns1.namesystem.se 195.238.76.18 172.73 2a02:750:aaaa:0:0:0:0:1 167.48 -5.26 
ns-1.cpl.sourcexs.nl 195.69.225.17 150.66 2a02:7f80:1a:bad:c0f:0:0:fee 145.4 -5.26 
auth4.ns.gin.ntt.net 213.130.47.21 149.72 2001:728:0:7000:0:0:0:201 144.47 -5.25 
ns.vmi.se 217.25.32.5 168.93 2a03:f600:0:10:10:0:0:10 163.68 -5.25 
dns1.isiconnexion.nl 93.95.248.39 149.78 2a02:fe8:0:5:0:0:0:39 144.54 -5.24 
ns.sform.ru 83.219.128.9 189.08 2a03:5800:0:0:0:0:0:0 183.84 -5.24 
dns3.ipconnect.fi 94.247.173.154 172.68 2a02:750:0:501:0:0:0:154 167.44 -5.24 
grns03.qsit.nl 89.188.29.27 149.72 2a01:1b0:7999:446:0:0:3:11 144.49 -5.22 
ns2.itnorrbotten.se 185.20.14.35 166.18 2a02:28f0:5:a:0:0:0:10 160.96 -5.22 
b.microfap.net.br 131.108.123.2 195.14 2804:1cc0:53:0:0:0:0:2 189.92 -5.22 
ns03.skolverket.se 109.74.13.189 172.76 2a02:750:9:0:0:0:0:8d 167.54 -5.21 
ns3.deg.net 193.192.14.13 167.63 2001:67c:2088:0:0:0:c1c0:e0d 162.43 -5.2 
c.ns-sec.fi 178.217.128.53 174.06 2001:67c:224:53:0:0:53:1 168.87 -5.19 
ns2.nexperteam.eu 89.207.184.32 153.39 2a02:2790:0:0:0:89:2071:8432 148.19 -5.19 
ns3.servage.net 77.232.66.6 155.45 2a01:3b0:1:fa:0:0:0:f 150.27 -5.18 
ns.mediengruppe.ch 213.188.254.10 158.82 2001:67c:2aec:a000:0:0:1:1 153.64 -5.18 
ns2.konstant.no 94.75.207.28 150.97 2001:1af8:4400:a01a:2:0:0:28 145.8 -5.17 
ns1.alphalink.fr 217.15.80.4 151.97 2a01:6380:0:0:0:0:1:1 146.81 -5.16 
nemix1.ams-ix.net 91.200.16.36 145.9 2001:67c:1a8:100:0:0:0:36 140.75 -5.15 
dns.blatzheim.com 217.76.96.35 151.31 2a02:b30:101:100:0:0:0:2 146.16 -5.15 
ns4.keytrade.com 93.191.223.66 142.96 2a02:4b0:223:5:0:0:0:66 137.82 -5.14 
dns2.carotec.eu 93.159.255.3 161.52 2a00:fe0:2:2ff:0:0:0:f 156.38 -5.14 
ns2.ncni.se 79.99.6.254 172.59 2a02:750:5:0:0:0:0:d3 167.46 -5.13 
pns11.redeminastelecom.com.br 88.150.140.131 138.81 2001:1b40:5000:ff9:0:0:0:2 133.69 -5.12 
auth1.ns.gin.ntt.net 129.250.35.229 43.34 2001:418:3ff:4:0:0:0:11 38.24 -5.11 
ns4.rmi.fr 212.51.185.2 153.08 2a01:728:0:2:0:0:0:4 147.97 -5.11 
dns2.kielcetechnologypark.net 91.234.187.62 171.24 2001:67c:1b8c:b:0:0:0:62 166.13 -5.11 
core-ns0.interlink.com.ua 78.24.72.72 201.32 2a00:1908:0:0:250:56ff:fe90:1823 196.21 -5.11 
ns2.alphalink.fr 217.15.88.4 152.95 2a01:6380:0:0:0:0:1:2 147.86 -5.1 
namep.unet.maine.edu 130.111.130.7 84.99 2610:48:100:482:0:0:0:7 79.91 -5.08 
ns.hds.ro 78.31.56.2 180.44 2001:67c:187c:10:0:0:0:2 175.36 -5.08 
ns1.servage.net 77.232.76.16 155.43 2a01:3b0:1:fa:0:0:0:a 150.36 -5.07 
ns2.cidc.com.kh 118.67.201.10 198.39 2405:aa00:2:0:0:0:0:10 193.32 -5.07 
ns.degnet.org 80.73.96.96 167.4 2a00:1230:0:0:0:0:5049:6060 162.35 -5.05 
ns2.maverick.com.pl 46.250.172.2 175.38 2a01:5e00:0:5d:0:0:0:2 170.33 -5.05 
ns6.velia.net 192.155.106.3 92.45 2604:bc80:8000:0:0:0:0:10 87.41 -5.04 
ns3.rmi.fr 212.51.161.18 152.99 2a01:728:0:1:0:0:0:3 147.96 -5.03 
ns2.telenet-ops.be 195.130.136.242 157.25 2a02:1800:100:5:0:0:0:2 152.24 -5.02 
ns1.accessplus.com.au 223.27.66.8 165.44 2400:7f00:0:0:0:0:0:1 160.43 -5.02 
dns1.provector.pl 93.175.129.10 173.65 2a00:10a0:0:0:0:0:0:2 168.64 -5.01 
ns3.q202.de 79.125.27.76 148.59 2001:470:6a00:0:0:0:0:2 143.59 -5 
ns1.sys-media.ru 91.242.163.1 185.54 2a03:5a00:17:0:0:0:0:1 180.54 -5 
ns.dan.xxx 37.59.144.14 149.06 2001:41d0:2:babd:873a:bd99:a570:3ddb 144.07 -4.99 
auth24.ns.gin.ntt.net 213.130.47.22 145.86 2001:728:0:7000:0:0:0:202 140.88 -4.98 
ns2.slic.com 173.245.144.6 79.45 2605:cc00:0:0:0:0:0:6 74.48 -4.98 
ns2.rackdc.com 94.103.33.130 204.05 2a00:7300:1:0:0:0:0:fff4 199.07 -4.98 
ns1.sotaconnect.net 83.137.225.100 147 2a00:d300:100:1:0:0:0:53 142.02 -4.98 
nemix2.ams-ix.net 91.200.16.37 146 2001:67c:1a8:100:0:0:0:4 141.04 -4.96 
dns01.nextgentel.net 217.13.4.21 175.72 2001:20a0:a061:20a:0:0:0:31 170.81 -4.91 
dahlia.grakom.pl 176.102.88.72 176.92 2001:67c:2b40:1:0:0:0:3 172.01 -4.91 
ns2.bestline.net 216.16.195.2 49.51 2606:4800:0:2:0:0:0:d 44.6 -4.91 
ns1.orangearmenia.am 188.115.192.34 214.4 2a01:4a00:0:10:0:0:0:53 209.5 -4.9 
ns2.guifi.net 176.31.100.197 152.85 2001:41d0:8:15c5:0:0:0:1 147.95 -4.9 
ns2.wxnz.net 58.28.6.2 165.76 2405:5000:2:31f:250:56ff:fe9b:7d6c 160.86 -4.9 
ns1.duocast.net 83.137.146.71 149.02 2a01:1b0:7999:418:0:0:0:20 144.16 -4.86 
max.digi.pl 193.47.247.1 174.13 2a02:2780:0:100:0:0:0:4 169.28 -4.85 
ns001.bisnet.uk.com 82.113.224.113 146.64 2a00:6f00:ffff:2296:0:0:0:2 141.8 -4.84 
ns2.lanck.net 62.152.65.8 189.98 2a00:f00:0:0:62:152:65:8 185.15 -4.83 
c.tld.sk 195.12.159.1 171.3 2a02:770:100:100:0:0:0:101 166.49 -4.81 
ns1.optron.lv 217.28.48.38 181.11 2a02:2880:3:2:0:0:0:a 176.31 -4.8 
ns1.6com.net 89.107.144.67 173.14 2a01:e0:1:1:0:0:0:3 168.35 -4.8 
deg.ns.vistatec.ie 85.159.16.70 149.01 2a01:4d8:0:100:0:0:0:70 144.22 -4.79 
nsthe.forthnet.gr 193.92.110.1 200.04 2a02:2148:83:8053:0:0:0:aa 195.25 -4.79 
ns4.itandtel.at 80.243.162.195 163.6 2a02:940:0:4293:0:0:0:101 158.82 -4.79 
ns1.up.net 206.51.127.10 70.12 2001:4a0:0:2:0:0:0:10 65.33 -4.79 
ns1.tsinet.ru 217.197.255.1 191.8 2a00:1390:1:0:0:0:0:1 187.01 -4.79 
ns3.pojistovnacs.cz 185.8.238.132 160.05 2a02:2b88:2:1:0:0:3407:1 155.29 -4.77 
ns1.sfera-it.si 195.130.194.7 168.39 2001:67c:247c:1002:0:0:0:12 163.64 -4.76 
ns2.fasthost.no 80.65.49.34 169.69 2001:1ad8:1:0:0:0:0:6 164.93 -4.76 
sns.tinet.net 213.200.90.94 157.92 2001:668:0:2222:0:0:0:2222 153.17 -4.75 
ns-02.svc.xl-internetservices.com 194.60.207.55 146.06 2a02:348:28:cf37:0:0:0:1 141.31 -4.74 
ns-01.svc.xl-internetservices.com 194.60.207.54 146.23 2a02:348:28:cf36:0:0:0:1 141.5 -4.73 
ns3.snap.net.nz 202.37.101.3 144.97 2406:e000:0:0:0:0:0:300 140.24 -4.73 
int-authns-prod-1.svc.netspot.com.au 103.2.173.139 177.31 2400:7d00:0:8000:0:0:0:1 172.58 -4.73 
ns2.avantec.ch 194.191.40.84 157.13 2001:67c:1300:141:0:0:0:84 152.44 -4.69 
ns.bremen.de 194.95.254.36 154.37 2001:638:70f:10:0:0:0:36 149.68 -4.69 
ns2.telergos.net 91.206.51.18 150.29 2001:67c:3b0:401f:0:0:0:12 145.63 -4.66 
core-ns1.interlink.com.ua 78.24.72.73 201.51 2a00:1908:0:0:0:0:0:73 196.84 -4.66 
ns1.avantec.ch 194.191.40.83 157.09 2001:67c:1300:141:0:0:0:83 152.44 -4.65 
ns2.inds.pl 94.23.95.1 149.88 2001:41d0:2:541b:0:0:0:1 145.23 -4.65 
ns1.uio.no 129.240.2.6 169.33 2001:700:100:2:0:0:0:6 164.7 -4.63 
sunic.sunet.se 192.36.125.2 168.97 2001:6b0:7:0:0:0:0:2 164.35 -4.62 
ns01c.rakuten.co.jp 202.72.49.60 106.32 2403:400:300:1:0:0:0:1 101.71 -4.61 
ns.auth-nameserver.com 178.17.161.10 184.86 2a00:1dc0:1:0:0:0:0:10 180.25 -4.61 
dns01.zaq.ne.jp 211.124.254.12 116.59 2400:3800:1101:101:0:0:0:12 111.99 -4.6 
ns2.viatel.ee 81.20.150.2 184.15 2a01:158:2:1:20d:60ff:fed5:238b 179.55 -4.59 
gamp-dc1.w.gamp.zgora.pl 91.224.199.218 178.91 2001:67c:25cc:1:0:0:0:218 174.35 -4.56 
ns.e61.net 130.255.72.76 150.17 2a02:e00:fffe:fbee:0:0:f52b:c4ad 145.62 -4.55 
dns-1.dfn.de 193.174.75.50 158.07 2001:638:d:b101:0:0:0:1 153.53 -4.54 
Offset 0 Page 1 2 3

IPv6 Deployment Progress Report